Aktualności

Gruntownie zmodernizowana ulica Toruńska w Chełmnie, której przebudowę poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje społeczne, fot. Mikołaj Kuras
Gruntownie zmodernizowana ulica Toruńska w Chełmnie, której przebudowę poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje społeczne, fot. Mikołaj Kuras

Jak przebudować drogę Brzoza-Mogilno?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 między podbydgoską Brzozą a Mogilnem. To okazja, by zapoznać się z projektowanymi na tej trasie zmianami oraz zgłosić własne uwagi i propozycje. Dziś (27 stycznia) spotkania w Dąbrowie i Nowej Wsi Wielkiej.

 

­- Chcemy, by modernizowane drogi spełniały oczekiwania mieszkańców oraz sprzyjały rozwojowi gmin, przez które przebiegają. Dlatego planowaniu naszych inwestycji towarzyszą szerokie konsultacje społeczne. Pierwszą tego rodzaju akcję zorganizowaliśmy przed zakończoną już gruntowną modernizacją ulicy Toruńskiej w Chełmnie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Droga wojewódzka nr 254 łączy podbydgoską Brzozę, Łabiszyn Barcin i Mogilno. Cała trasa liczy blisko 50 kilometrów. Dzięki przebudowie kierowcy z południowej części regionu szybciej i bezpieczniej dotrą do ważnego węzła w Stryszku na planowanej trasie ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem.

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji przebudowy drogi. W ramach modernizacji zakłada się między innymi wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę zjazdów, obiektów inżynierskich, chodników, budowę ciągów pieszo rowerowych, zatok autobusowych, elementów odwodnienia, wykonanie nowego oznakowania drogi oraz poprawę geometrii skrzyżowań i parametrów łuków poziomych i pionowych.

 

Na spotkaniach konsultacyjnych wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego zaprezentują założenia, jakie przyjęli do przebudowy oraz zaprezentują planowany nowy przebieg trasy. Zbiorą też wszystkie uwagi mieszkańców dotyczące tej inwestycji i szczegółowo je przeanalizują.

 

Przygotowywanemu właśnie programowi funkcjonalno-użytkowemu przebudowy towarzyszy też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien nią dysponować z początkiem 2017 roku. Wstępnie zakładamy, że inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Skróci to czas potrzebny na wykonanie projektu i przeprowadzenie prac budowlanych. Modernizacja odcinków drogi wojewódzkiej nr 254 ma być finansowana w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku.

 

Konsultacje, gdzie i kiedy?

  • Gmina Łabiszyn (Urząd Gminy) – 25 stycznia, godzina 10,
  • Gmina Mogilno (Urząd Gminy) – 26 stycznia, godzina 10,
  • Gmina Dąbrowa (Urząd Gminy) – 27 stycznia, godzina 10,
  • Gmina Nowa Wieś Wielka (Gimnazjum w Brzozowie) – 27 stycznia, godzina 14,
  • Gmina Barcin (Urząd Gminy) – 29 stycznia, godzina 10.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

13 stycznia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2016 r.