Aktualności

Spotkanie informacyjne ,,Mama moze wszystko!'' w Bydgoszczy, fot . Tymon Markowski
Spotkanie informacyjne ,,Mama moze wszystko!'' w Bydgoszczy, fot . Tymon Markowski

Jak aplikować o środki europejskie

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Interesującą propozycją dla mam planujących powrót na rynek pracy będą spotkania informacyjne z cyklu ,,Mama może wszystko!”, organizowane we wszystkich miastach prezydenckich regionu. W tym miesiącu zaplanowano także spotkanie informacyjne zainteresowanych aplikowaniem w konkursie na wsparcie aktywnego włączenia społecznego. Zapraszamy również do skorzystania z konsultacji w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 

– Chcemy mieć pewność, że każdy kto zechce może uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach składania wniosków – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 Punkty informacyjne funduszy europejskich zapraszają mamy dzieci do lat 3 na spotkanie informacyjne ,,Mama może wszystko!”:

  • 28 marca w Grudziądzu, godz. 11-14, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
    ul. L. Waryńskiego 5, sala nr B 25A,
  • 29 marca w Toruniu, godz. 9.30-13, Urząd Marszałkowski, ul. Plac Teatralny 2,
    sala 215, 
  • 6 kwietnia we Włocławku, godz. 10-14, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a. 

 

Na spotkaniu mamy planujące powrót na rynek pracy będą  mogły zdobyć informacje o dostępnych formach wsparcia ze środków unijnych na żłobki lub nianie, a także innych działaniach wspomagających w powrocie do aktywności zawodowej. Podczas spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi uczestniczek. Pierwsze spotkanie odbyło się 20 marca w Bydgoszczy. Więcej informacji tutaj.


30 marca (czwartek):

ostatnie marcowe dyżury zamiejscowe w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Konsultacje organizuje Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. W ich trakcie można uzyskać m.in. informacje na temat wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, bezpłatnych szkoleń czy możliwości dofinansowania projektów. Tego dnia zapraszamy na dyżury do:

  • Golubia-Dobrzynia – godz. 8.30-11, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, sala nr 6,
  • Brodnicy – godz. 12-14.30, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, sala 102.

Więcej informacji tutaj.

31 marca (piątek):

zapraszamy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem w konkursie w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. W jego trakcie zostanie omówiony regulamin konkursu, kryteria wyboru projektu, będzie można zapoznać się również z obsługą generatora wniosków o dofinansowanie. Więcej informacji tutaj.

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o europejskie wsparcie udzielają  na bieżąco pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online

  Informacja o aktualnych naborach w wniosków w ramach RPO – aktualny harmonogram naboru wniosków w ramach RPO.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
27 marca 2017 r.