Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

Nasz kandydat do Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych

IoT North Poland Hub, którego koordynatorem jest marszałkowska Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR), znalazł się w gronie krajowych kandydatów, którzy ubiegać się będą o status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH). Zadaniem EDIH będzie m.in. wspieranie cyfrowej transformacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów administracji publicznej.

 

Z końcem marca Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło listę 25 polskich kandydatów rekomendowanych na regionalne i specjalistyczne EDIH, którzy wybrani zostali spośród 40 podmiotów aplikujących w ramach krajowej preselekcji. W gronie tym znalazł się także rozwijany przez TARR od 2016 roku IoT North Poland Hub, który w przypadku uzyskania statusu EDIH będzie świadczył na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego usługi doradcze, szkoleniowe, networkingowe oraz wesprze je w zakresie pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów cyfrowych.

 

Obok TARR (będącej liderem) w gronie partnerów znaleźli się:

  • Bydgoski Klaster Przemysłowy,
  • EXEA Sp. z o. o.,
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o. o.,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

Uzyskanie środków umożliwi poszerzenie oferty IoT North Poland Hub o nowe, specjalistyczne usługi, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego (w szczególności medycznego) w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów.

 

EDIH w Programie Ramowym Cyfrowa Europa

 

Utworzenie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowej to inicjatywa Unii Europejskiej ujęta
w Programie Ramowym Europa Cyfrowa na lata 2021-2027. Jednym z jego celów jest zwiększenie w krajach unijnych poziomu wykorzystania cyfrowych technologii przez administrację publiczną oraz sektor prywatny, głównie z sektora MŚP. W jego realizacji mają pomóc właśnie ośrodki funkcjonujące w ramach EDIH.

 

Centra innowacji cyfrowych, do których należy IoT North Poland Hub, stanowią platformy ułatwiające komunikację oraz transfer technologii cyfrowych pomiędzy ich dostawcami, a podmiotami zainteresowanymi digitalizacją różnych obszarów swojej działalności.

 

Przebieg konkursu

 

Proces wyboru ośrodków EDIH podzielono na trzy etapy. Pierwszym z nich była rozstrzygnięta właśnie krajowa preselekcja, kolejnym będzie konkurs przeprowadzany przez Komisję Europejską (KE), a ostatnim – konkurs krajowy przeprowadzony wśród inicjatyw wybranych przez KE.

 

Podobne selekcje wstępne zostały przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej zainteresowanych udziałem w sieci EDIH. Wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni do przygotowania aplikacji do Komisji Europejskiej i będą rywalizować o uzyskanie dofinansowania.

 

Dla każdego z krajów członkowskich przeznaczono określony budżet oraz liczbę ośrodków, które mogą w nim powstać. W Polsce przewiduje się utworzenie od 8 do 16  ośrodków EDIH, które otrzymają wsparcie na lata 2021-2027 o łącznej wysokości ok. 55 mln euro.

 

Więcej informacji na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz IoT North Hub Poland.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

14 kwietnia 2021 r.