Archiwum

Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.
Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.

Diagnostyka medyczna z najwyższej półki

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu działa już zakupiony w ostatnim czasie angiograf nowej generacji, pomocny przede wszystkim w skutecznym inwazyjnym leczeniu zawału serca. Placówka pełni stały dwudziestoczterogodzinny ostry dyżur dla pacjentów ze świeżym zawałem. 4 września wizytował ją marszałek Piotr Całbecki.

 

Połączony ze stołem operacyjnym angiograf dla pracowni kardiologii inwazyjnej Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej to najnowszy zakup sprzętowy toruńskiej lecznicy. Jest supernowoczesną aparaturą (odwzorowania 3D), pozwalającą na skuteczne diagnozowanie (i dokonywaną w oparciu o nie precyzyjną interwencję chirurgiczną) już przy niewielkich dawkach promieniowania rentgenowskiego i kontrastu. Jest wykorzystywany przede wszystkim w leczeniu świeżych zawałów metodą angioplastyki wieńcowej (czyli „balonikowania”) w ramach pełnionego przez placówkę całodobowego dyżuru „zawałowego”, a także do koronarografii (badania obrazowego tętnic wieńcowych) diagnostycznej.

 

Pracownia została wyposażona kompleksowo praktycznie od nowa – nowe są też komputery i ich oprogramowanie oraz środki bezpieczeństwa. – Używany poprzednio w WSZ angiograf był  już bardzo wysłużony. Nowoczesne techniki medyczne ratują życie, nasze lecznice muszą mieć możliwość ich wykorzystywania – podkreśla marszałek Całbecki.

 

Wartość zakupu oraz niezbędnych prac adaptacyjnych w pomieszczeniach to 4 miliony złotych. Środki pochodzą z naszego pakietu stulecia, czyli finansowanego z kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Pieniędzmi tymi administruje wojewódzka samorządowa spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

 

Inne zakupione w ostatnim czasie nowoczesne urządzenia diagnostyczne WSZ:

  • aparat mammograficzny 3D z tomosyntezą, jeden z pierwszych tej klasy w kraju, pozwala na stwierdzenie zmian chorobowych już na bardzo wczesnym etapie;
  • 128-warstwowy tomograf komputerowy, gwarantujący szybką, bezpieczną i nieuciążliwą dla pacjentów diagnostykę chorób i skutków urazów;
  • cyfrowy aparat rentgenowski ze skopią sprawia, że szpital ostatecznie odchodzi od klisz fotograficznych na rzecz zapisów na nośnikach cyfrowych.

 

Wydatki (zakupy plus dostosowanie pomieszczeń) wyniosły tu łącznie ponad 7 milionów złotych. Środki  pochodzą w tym przypadku z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

 

W ramach rozstrzygniętego jesienią 2014 roku konkursu w ramach RPO, wsparcie na zakupy wyposażenia i niezbędną modernizację otrzymało 21 placówek medycznych w całym regionie. Więcej.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 września 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2015 r.

Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.Nowy sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras.