Aktualności

Czytelnia Książnicy Kopernikańskiej w Młynie Kultury, wizualizacja Home od Houses
Czytelnia Książnicy Kopernikańskiej w Młynie Kultury, wizualizacja Home od Houses

Inwestycje w kulturze 2018

Trwają przygotowania do dwóch bardzo oczekiwanych nie tylko w środowisku muzycznym inwestycji – rozbudowy opery i filharmonii. Dla obu powstaną pierwsze elementy dokumentacji technicznej i założenia montażu finansowego. Ruszają też inwestycje w będącym siedzibą Impresaryjnego Teatru Muzycznego Pałacu Dąmbskich i nowym przybytku edukacji artystycznej – Młynie Kultury. Marszałkowski Młyn Kultury powstanie w Toruniu

 

– Mówimy o dużych, kompleksowych, potrzebnych regionowi przedsięwzięciach inwestycyjnych. W miarę możliwości staramy się na nie pozyskiwać zewnętrze środki – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Do istniejącego gmachu filharmonii zostanie dobudowany połączony z nim nowy, z małą salą koncertową z widownią na co najmniej 350 miejsc, estradą dla trzydziestoosobowej orkiestry i trzydziestoosobowego chóru, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, z zapleczem dla artystów. Zaplanowany został też system podziemnych parkingów dla gości i artystów. Nową jakością będzie połączony z kawiarnią artystyczną salon wydawniczy będący też miejscem ekspozycji dzieł sztuki. Przewidywane koszty to 165 milionów złotych.

 

Czwarty krąg  opery, mieszczący nową salę widowiskową na 450-500 osób, foyer z szatniami, wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą i salę projekcyjno-konferencyjna na 250-300 widzów, oraz zaprojektowany na potrzeby operowego kompleksu dwupoziomowy parking kosztować będą 80 milionów złotych.

 

Młyn Kultury, biblioteki

 

Przystępujemy do gruntownej przebudowy niezagospodarowanej dotąd części dawnych toruńskich młynów Richtera na potrzeby marszałkowskich instytucji kultury. W obiekcie, który nazwaliśmy Młynem Kultury, powstaną przestrzenie mieszczące między innymi mediatekę Książnicy Kopernikańskiej, salę wystawową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz salę prób i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Nowy przybytek aktywnego uczestnictwa w kulturze i edukacji kulturalnej powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie znakomicie już wpisanego w pejzaż miasta Młyna Wiedzy. Całość będzie kosztować 21,5 miliona złotych; część finansowania pokryją środki unijne (wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi blisko 15 mln złotych), resztę budżet województwa. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów, które wyłonią wykonawcę robót budowlanych i inżyniera kontraktu; planowany termin ich ogłoszenia jeszcze w pierwszym kwartale 2018. Zakładamy, że inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku.

 

 

Niezależnie od wydatków na mediatekę w Młynie, dodatkowe 300 tysięcy złotych przeznaczamy w tym roku na zakupy inwestycyjne dla marszałkowskich bibliotek w Bydgoszczy i Toruniu. Toruńska Książnica kupuje wyposażenie mediateki dla swojej filii przy ul. Raszei 1(otwarcie najpóźniej 1 kwietnia, obecnie trwa przeprowadzka pod ten adres filii działającej dotychczas przy Konstytucji 3 Maja). Znajdą się tu urządzenia do korzystania z zasobów multimedialnych na miejscu (m. in. fotele do odsłuchiwania muzyki), a także m. in. stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i wypożyczalnia audiobooków oraz oczywiście zbiory książek. Natomiast Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy wzbogaci się o nowy sprzęt komputerowy i zainstaluje nowsze oprogramowane komputerowe.  

 

Pałac Dąmbskich i Muzeum Historii Włocławka

 

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny przystąpił do remontu swojej siedziby w pałacu Dąmbskich w kompleksie toruńskiej starówki. Barokowy gmach zostanie pieczołowicie wyremontowany kosztem 15,5 miliona złotych. Poza remontem konserwatorskim prace obejmą także aranżację sal i montaż nowego wyposażenia sceny, z podnoszonymi podestami i przesuwanymi ścianami. Przedsięwzięcie jest finansowane z europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach większego projektu obejmującego remonty konserwatorskie kilku zabytkowych obiektów oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne w przestrzeni publicznej historycznego centrum Torunia. Scena, która na czas remontu przeniosła się do wynajętego od Tumultu budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim, powinna móc wrócić do siebie przed końcem roku.

 

 

Jesienią, najprawdopodobniej w przeddzień 100-lecia odzyskania niepodległości, otworzy podwoje dla zwiedzających Muzeum Historii Włocławka – pierwsze i jedyne jak na razie ściśle historyczne muzeum w regionie. W dziewięciu nowoczesnych salach ekspozycyjnych w zrewaloryzowanych starannie barokowych kamienicach przy Starym Rynku będą prezentowane dzieje miasta i dzieje Kujaw, od prehistorii do 1989 roku, przygotowane w oparciu o oryginalne eksponaty. Główne roboty remontowe i budowlane zostały już zakończone, obecnie trwają prace wykończeniowe i adaptacyjne. Wartość inwestycji to blisko 1,5 mln złotych. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, w skład którego wchodzi  Muzeum Historii Włocławka, odrestaurowało wcześniej dwór w Kłóbce i konsekwentnie poszerza sąsiadujący z nim skansen wiejski.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 lutego 2018 r.