Aktualności

Pracownia digitalizacji zbiorów biblioteki głównej UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Pracownia digitalizacji zbiorów biblioteki głównej UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Informatyka w służbie kultury

Zakończyła się realizacja partnerskiego projektu e-Kultura, którego celem było przybliżenie mieszkańcom regionu oferty wojewódzkich instytucji kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przedsięwzięcie objęło między inny instalację kilkudziesięciu wielkoformatowych wyświetlaczy, zakup wyposażenia do digitalizacji zbiorów oraz budowę internetowego informatora kulturalnego.

 

– Realizacja naszego partnerskiego projektu informatyzacji w kulturze otworzyła niespotykane dotąd możliwości promocyjne dla uczestniczących w przedsięwzięciu instytucji. Jednym z naszych celów było także zintegrowanie w jeden elektroniczny system działań podejmowanych przez różne jednostki – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Na przedsięwzięcia e-Kultura złożyły się trzy główne produkty:

  • instalacja systemu elektronicznego plakatu Digital Signage, czyli 74 zorganizowanych w jeden system wyświetlaczy wielkoformatowych przy samorządowych instytucjach.
  • uruchomienie internetowego informatora kulturalnego Pomorza i Kujaw: kulturawzasiegu.pl
  • przygotowanie jednostek do świadczenia usług elektronicznych, m. in. biblioteki cyfrowej, wirtualnego muzeum, archiwum nagrań, transmisji wydarzeń online, kalendarium imprez i wydarzeń, systemów rezerwacji biletów i usług cyfrowego przewodnictwa (audioguide).

 

Przedsięwzięcie objęło między innymi modernizację i uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej jednostek kultury oraz zakup sprzętu do utrwalania wydarzeń i digitalizacji zasobów. Ważnym elementem przedsięwzięcia, realizowanym we współpracy z Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, było rozwinięcie realizowanego od 2004 roku projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

W projekcie e-Kultura, realizowanym przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wzięło udział 16 instytucji z regionu (lista). Wartość przedsięwzięcia to 8,8 miliona złotych. E-kultura jest częścią większego projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 kwietnia 2016 r.