Aktualności

Fot. KPCK Bydgoszcz
Fot. KPCK Bydgoszcz

Industrialna przeszłość Bydgoszczy na wystawie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prezentuje na plenerowej wystawie reprodukcje wybranych, unikatowych rycin przedstawiających architekturę dawnych bydgoskich fabryk. Ekspozycję przygotowano z okazji obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego.

 

Patrząc na dawną panoramę Bydgoszczy, z fabrycznymi kominami wznoszącymi się ponad dachami kamienic, widzimy, jak bardzo na przestrzeni dziesięcioleci zmienił się jej krajobraz. W przestrzeni miasta, które już w czasach przedrozbiorowych było ośrodkiem wielokierunkowo rozwijającej się produkcji rzemieślniczej oraz handlu, powszechne były formy architektury industrialnej. Od połowy XIX wieku rozwój Bydgoszczy wiązał się z dziejami przemysłu. Według statystyk w 1860 r. funkcjonowało tutaj 25 fabryk i dużych warsztatów rzemieślniczych, natomiast w latach 1895–1905 ich liczba wzrosła ze 147 do 548.

 

Po większości dawnych zakładów nie przetrwały nawet relikty industrialnej architektury. Jednak dzięki zamiłowaniu ówczesnych fabrykantów do efektownych listowników, zdobionych niekiedy w nagłówku ryciną z widokiem siedziby firmy, możemy spojrzeć na przemysłowe dziedzictwo Bydgoszczy. Grafiki te są jedyną ilustracją ukazującą kompleks fabryczny w czasach największej prosperity firmy. Pozostają jednak nieznane, bowiem znajdują się wśród dokumentów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. 

 

Ekspozycja na placu Kościeleckich pokaże jak niegdyś wyglądały parcele, na których funkcjonowały zakłady produkujące maszyny, papę czy skrzynki do cygar i jak przeobraziły się współcześnie. Plenerowa wystawa, do oglądania której zapraszamy podczas spacerów (o każdej porze), stworzy niepowtarzalną okazję obejrzenia w powiększeniu wyjątkowych dokumentów ikonograficznych, opatrzonych komentarzami przybliżającymi dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy. Koncepcja wystawy Bogna Derkowska-Kostkowska. Aranżacja plastyczna Daria Wojnicka.

 

Ekspozycja przygotowana z okazji obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przy współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz i Urząd Marszałkowski w Toruniu.

 

Salon Hoffman KPCK, pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 lipca 2018 r.

 

Fot. KPCK BydgoszczFot. KPCK Bydgoszcz