Aktualności

Sejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej Goiński
Sejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej Goiński

Harcerze w sejmikowych ławach

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka samorząd województwa zorganizował w Urzędzie Marszałkowskim „Sejmik Dzieci i Młodzieży”. W Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w sesji zaprosiliśmy harcerzy i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, reprezentujące różne obszary naszego regionu.

 

Tematem przewodnim spotkania było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz refleksja nad wkładem organizacji harcerskich w szeroko rozumiany czyn niepodległościowy. Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń hm. Szymon Wiśniewski przedstawił ciekawą prezentację na ten temat, która stała się punktem wyjścia dla debaty o wolności i jej współczesnych aspektach. Młodzi harcerze, którzy w sejmikowych ławach wcielili się w rolę radnych mówili o tym, czym dla nich jest wolność i jak na co dzień może objawiać się nasz patriotyzm.

 

Zgromadzeni w Urzędzie Marszałkowskim harcerze podkreślali, że współczesny patriotyzm musi polegać nie tylko na pielęgnacji pamięci o trudnej historii Polski i udziale w uroczystościach państwowych, ale również na codziennym wzbogacaniu swojej wiedzy o Polsce i regionie, a także o podejmowanych tu inicjatywach. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym i interesowanie się współczesnymi wydarzeniami w kraju, młodzi harcerze uważają za swój obowiązek. Współczesny patriota zna historię swojej ojczyzny i bierze udział w świętach narodowych, dba o dobry wizerunek Polaków za granicą i jest dumny ze swego pochodzenia.

 

Na zakończenie młodzi „radni” podjęli stanowisko nawiązujące do działalności organizacji harcerskich i ich wartości, które zostanie przekazane samorządom województwa kujawsko-pomorskiego (treść stanowiska).

 

W sprawach różnych przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapytał harcerzy, co sądzą na temat budżetu obywatelskiego, który od przyszłej kadencji będzie wprowadzony przez samorząd województwa i jakie mieliby pomysły na zadania realizowane z tej puli środków. Jednym z ciekawszych pomysłów, jakie zgłoszono podczas debaty, było wsparcie dla realizacji rekonstrukcji historycznych, które pomagają zrozumieć dawne wydarzenia i zainteresować dzieci i młodzież historią.

 

Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara podziękował w imieniu ZHP i ZHR przewodniczącemu sejmiku za zaproszenie na „Sejmik Dzieci i Młodzieży” i za dotychczasową współpracę. Podkreślił, jak wielkie znaczenie dla obu związków harcerskich ma wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa, które umożliwia rozbudowę i modernizację harcerskich baz turystycznych oraz realizację licznych, cennych projektów. Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapewnił, że pomoc finansowa nie wynika jedynie z sympatii, ale przede wszystkim z tego, że samorząd województwa szczerze docenia pracę harcerzy na rzecz innych i ich nieoceniony wkład w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków.

 

Po zakończeniu obrad wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie i podpisano deklarację mieszkańców województwa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Kancelaria Sejmiku

 

6 czerwca 2018 r.

 

Sejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej GoińskiSejmik dzieci i młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem harcerzy, fot. Andrzej Goiński