Aktualności

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy poleca się na jesienne spacery

Ponad 19 tysięcy hektarów lasów, malowniczo położone jeziora, bogactwo gatunków zwierząt i roślin oraz rozwinięta baza edukacyjna czynią tereny Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego idealnym miejscem dla turystyki i wypoczynku. Jego uroki można poznawać również jesienią podczas wycieczek po pieszych i rowerowych szlakach oraz zorganizowanych zajęć edukacyjnych.


– Spędzanie czasu na łonie natury, wśród lasów i jezior, to idealny pomysł na relaks o każdej porze roku. Dzięki licznym szlakom pieszym i rowerowym Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy odpowiada na potrzeby osób, które preferują aktywny wypoczynek, a bogata oferta edukacyjna z pewnością zainteresuje zarówno młodszych jak i starszych turystów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Walory przyrodnicze i kulturowe Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego można poznawać podczas zajęć edukacyjnych. Większość z nich realizowana jest przez cały rok. Dla uczestników przygotowano m.in.:

 • Walory przyrodniczo-kulturowe GLPK (wykład połączony z wycieczką rowerową)
 • Żuraw-król bagien
 • Rzeki i jeziora GLPK
 • Poszukiwacze skarbów przyrody
 • Uzdrawiająca moc lasu
 • W krainie owadów

Więcej informacji tutaj.

Park oferuje odwiedzającym ponad 250 kilometrów szlaków rowerowych i pieszych. Miłośnicy nordic walkingu mają do dyspozycji 4 ścieżki (łącznie 29 kilometrów) o różnym poziomie trudności. Większość szlaków to drogi i aleje leśne. Wzdłuż tras rozmieszczono tablice z propozycjami ćwiczeń oraz punkty pomiaru tętna.

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do dyspozycji turystów jest sześć ścieżek dydaktycznych o łącznej długości ponad 35 kilometrów.

 • Trasa edukacyjna Leśna szkoła odkrywcówprzybliży wiedzę m.in. na temat flory śródleśnej, łąk, gatunków drzew i krzewów występujących w parku oraz ptactwa ekosystemów wodnych.
 • Rozległa nisza źródliskowa z rzadkim w tej części Polski górskim czosnkiem niedźwiedzim to jeden z najciekawszych punktów na leśnej ścieżce Szumny Zdrój. Trasa rozpoczyna się w ogrodzie dendrologicznym i zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne.
 • Nad Jeziorem Lidzbarskimto ścieżka edukacyjna biegnąca leśnymi drogami przez rezerwat „Klonowo”, a następnie wzdłuż urokliwego wąwozu, stromym zboczem ku skrajowi jez. Lidzbarskiego. Spacer nią sprawia wiele przyjemności. Integralną część ścieżki stanowi Aleja Dębów Pomnikowych.
 • Rezerwat „Jar Brynicy” jest głównym punktem ośmiokilometrowej trasy, biegnącej przez leśne kompleksy parku. Turyści zobaczą tu potężne dwustuletnie sosny z kuźniami dzięciołów, a także stromy jar rzeki Brynicy z punktem widokowym. W rezerwacie rósł okazały ponad 550-letni pomnik przyrody „Dąb Rzeczypospolitej”. Powalone drzewo pozostało w tym miejscu jako tzw. „świadek” wspaniałego okazu przyrody, a także historii związanej z miejscem.
 • Miłośnikom dwóch kółek polecamy ścieżkę turystyczną Źródła Brynicy. Dwunastokilometrowa trasa prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek, jeziora i rezerwat florystyczny Czarny Bryńsk.
 • Na rodzinne spacery doskonale sprawdzi się ścieżka krajobrazowa Wokół jeziora Górzno. Znajduje się tu punkt widokowy na miasto i jezioro Górzno, a nad jeziorem Wapionka warto zobaczyć zabytkowy młyn wodny.

Pasjonaci aktywnej turystyki na świeżym powietrzu mogą wziąć udział w zabawie w questing. To rodzaj gry terenowej, podczas której uczestnicy podążają szlakiem wytyczonym przez wierszowane wskazówki umieszczone na kartach pracy. Kolejne miejsca odnajdują przez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie zadań. Na końcu szlaku na uczestników czeka nagroda. Ciekawą propozycją jest także gra terenowa „Ekozwiedzanie na Górzna planie” z wykorzystaniem smarfona i kodów QR rozmieszczonych w terenie.

Bogactwo przyrodnicze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego uzupełniają walory kulturowe, a wśród nich: grodziska w Radoszkach, Górznie i nad jeziorem Księte, zabytkowe kościoły pw. Matki Boskiej Anielskiej w Bryńsku, pw. Krzyża Świętego w Górznie oraz świętych Wawrzyńca i  Mikołaja w Radoszkach, a także zabudowa wsi Wierzchownia.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku. Położony jest na obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego (13 926,79 ha), warmińsko-mazurskiego (8 482,36 ha) i mazowieckiego (5 122,05 ha). Na styku tych regionów znajduje się symboliczny głaz narzutowy. W tym miejscu przebiegała również niegdyś granica pomiędzy dwoma zaborami: pruskim i rosyjskim. Cały obszar parku wchodzi w skład „Zielonych Płuc Polski”. O wysokiej randze przyrodniczej świadczy utworzenie w granicach parku dwóch form ochrony przyrody Natura 2000 – Mszar Płociczno i Ostoja Lidzbarska oraz siedmiu rezerwatów: Jar Brynicy, Szumny Zdrój, Klonowo, Ostrowy nad Brynicą, Czarny Bryńsk, Mszar Płociczno i Jar Brynicy II.

Siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w miejscowości Ruda w powiecie brodnickim. Centrum dydaktyczne stanowi ośrodek edukacji ekologicznej, który powstał w 2015 roku dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na nowoczesny obiekt zaadaptowano XIX-wieczną zabudowę dawnej stajni. Usytuowana tam sala wykładowa łączy nowoczesny sprzęt multimedialny i badawczy z drewnianymi elementami pierwotnej konstrukcji więźby dachowej, które podkreślają szczególny charakter zabytkowego wnętrza. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W dwustumetrowym ośrodku turyści mają do dyspozycji lupy binokularne, mikroskopy biologiczne oraz zestawy komputerowe. Poznawanie przyrody uatrakcyjniają tablice interaktywne i dźwiękowe. Baza dydaktyczna pozwala na prowadzenie wykładów w sali edukacyjnej ośrodka, a bogate zaplecze turystyczne – zajęć w terenie.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w liczbach:

 • zajmuje powierzchnię  27 531,20 hektarów
 • ponad 70 % powierzchni stanowią lasy
 • na terenie parku znajduje się29 jezior
 • ponad 250 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych
 • 4 trasy nordic walking
 • 6 ścieżek dydaktycznych o łącznej długości ponad35 kilometrów
 • w granicach parku znajduje się7 rezerwatów przyrody

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

Więcej o Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

2 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2023 r.