Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Fundusz Badań i Wdrożeń – dla firm i jednostek naukowych

Trwa nabór wniosków o granty na zakup usług badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie prac badawczych przez firmy w ramach uruchomionych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) projektów „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” oraz „Fundusz Badań i Wdrożeń”. Oba realizowane są przez marszałkowską Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. Wnioski można składać do 3 stycznia.

 

– Blisko 23 procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczymy na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu. Kierujemy je między innymi na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, który umożliwi naszym przedsiębiorcom wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług. Jednym z narzędzi wspierania innowacyjności naszych firm jest Fundusz Badań i Wdrożeń – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, będąca w stu procentach własnością samorządu województwa realizuje dwa projekty, w których dysponuje środkami z naszego RPO w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń.

 

Zakup usług badawczo-rozwojowych

 

Projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” przygotowany jest w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.  W ramach przedsięwzięcia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Maksymalna wartość grantu to 80 tysięcy złotych. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia potrwa do 3 stycznia 2021 roku. W puli są 3 miliony złotych. Dokumentacja oraz szczegółowe zasady konkursu.

 

Dotychczas w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” dofinansowanie na łączną kwotę ponad 19 milionów złotych otrzymało 200 przedsiębiorców.

 

Prowadzenie prac badawczych i bon na patent

 

Do 3 stycznia trwa również nabór w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń”, realizowany w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Pomoc z RPO trafi nie tylko na zakup usług badawczo-rozwojowych, ale również na badania realizowane samodzielnie przez firmy. Poza mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami mogą skorzystać z nich także duże przedsiębiorstwa. W ramach konkursu można również ubiegać się o pomoc finansową na opatentowanie wynalazków. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 5 milionów złotych. Ogłoszenie o konkursie.

 

We wcześniejszych edycjach programu wsparcie o wartości ponad 21 milionów złotych otrzymało 80 przedsiębiorców.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 grudnia 2020 r.