Aktualności

Forum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon Zdziebło
Forum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon Zdziebło

Forum Organizacji Pozarządowych

Organizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 14 czerwca w Toruniu. Była to okazja do spotkania, rozmów i wspólnych ustaleń między przedstawicielami pozarządówek.

 
Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

 

Tematy i wydarzenia zaplanowane w trakcie forum zostały wskazane przez organizacje pozarządowe (w drodze konsultacji w maju 2016 roku) i podzielone na trzy główne bloki. Pierwsza część była okazją do udziału w 1 z 5 zaproponowanych spotkań, w drugiej części zostały wręczone nagrody konkursu „Wolontariat w akcji” oraz wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”. Trzecia część poświęcona była integracji, indywidualnym kontaktom i nawiązywaniu znajomości.

 

Przedstawiciele pozarządówek rozmawiali między innymi o działaniach aktywizujących społeczność lokalną, funduszach unijnych w działalności ngo-sów, zmianach w prawie i księgowości, alternatywnych środkach wobec funduszy z Unii Europejskiej oraz roli pełnomocników samorządów lokalnych do spraw ngo.

 

Podczas spotkania powstała też mapa inicjatyw pozarządowych w województwie, każdy z uczestników mógł skorzystać z okazji wydrukowania wizytówek, wykonać profesjonalne zdjęcie oraz porozmawiać z ekspertami, którzy doradzili, jak korzystać z różnych źródeł finansowania działań pozarządówek.

 

Organizatorem forum było Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.

 

Termin: 14 czerwca 2016 roku, rozpoczęcie o godz. 10.00

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3, Toruń

Program XVII Wojewódzkiego Forum NGO

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 czerwca 2016 r.

 

Forum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon ZdziebłoForum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon Zdziebło