Aktualności

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Ekonomia społeczna – wyzwania, narzędzia, przyszłość

W Toruniu trwa Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej, poświęcone nowym doświadczeniom i perspektywom tego segmentu gospodarki. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w uznaniu naszych osiągnięć w dziedzinie włączenia społecznego osób wykluczonych, został zaproszony do współpracy w ramach Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są (w liczbie 200) samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie polityki społecznej i prorodzinnej.

 

– Od lat promujemy ideę ekonomii społecznej jako narzędzia włączenia społecznego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. W naszym regionie powstało wiele firm funkcjonujących jako spółdzielnie społeczne, które zatrudniają i mają wśród założycieli osoby  bezrobotne, nawet bezdomne. Zdecydowana większość dobrze sobie radzi działając zarówno w sferze usług, jak i produkcji. Ale ekonomia społeczna to także zwykłe przedsiębiorstwa, które decydują się na elastyczne zmiany organizacyjne przyjazne pracownikom i ich rodzinom, pozwalające na rozwój osobisty i godzenie z pracą obowiązków rodzinnych. Forum, odbywające się obecnie w formule międzynarodowej, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami – mówi marszałek Piotr Całbecki, który dziś otworzył wydarzenie podczas inauguracyjnej sesji plenarnej.  

 

Forum odbywa się w tym roku w trybie online 19, 20, 26 i 27 października, w formule moderowanych paneli dyskusyjnych realizowanych w wirtualnym studiu (zlokalizowanym w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Włocławskiej) i udostępnianych uczestnikom za pomocą łączy teleinformatycznych.

 

Tematem pierwszej sesji były współczesne wyzwania dla ekonomii społecznej. W debacie wystąpili nasi zagraniczni goście z partnerskiego regionu Veneto we Włoszech, Wydziału ds. Rozwoju Włączenia Społecznego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny i Komisji Europejskiej. O tym, co łączy się naszą przyszłą współpracą w ramach Deklaracji Weneckiej mówił swoim w wystąpieniu dyrektor Ignacio Socias z Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny.

 

Drugi dzień poświęcony był dedykowanym podmiotom ekonomii społecznej regionalnym instrumentom wsparcia. Trzeci – młodzieży, dla której firma społeczna może być sensowną alternatywą wobec wyścigu szczurów i praktyk biznesowych nastawionych na nadmierną eksploatację zasobów planety. Dzień ostatni to tematyka związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. Organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), źródłem finansowania środki Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego programu Operacyjnego.

 

Program na stronie ROPS

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021 r.