Aktualności

Setne urodziny Edwarda Staszałka, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Setne urodziny Edwarda Staszałka, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Edward Staszałek ze złotym medalem Unitas Durat

Jego dzieciństwo i młodość przypadły na czasy II Rzeczypospolitej i restytucji państwa, doświadczył okropności II wojny światowej, uczestniczył w powojennej odbudowie – Edward Staszałek, żołnierz, społecznik i gospodarz – świętował swoje setne urodziny. Jubilata uhonorowanego marszałkowskim złotym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis odwiedził w piątek (29 grudnia) radny województwa Marek Domżała.

 

– Nie można budować przyszłości bez wiedzy o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. A nasze korzenie to korzenie naszych rodziców, dziadków, pradziadków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Edward Staszałek urodził się 26 grudnia 1923 roku w Ciężkowie (powiat nakielski). Ukończył czteroklasową szkołę podstawową w pobliskim Królikowie i polską szkołę trzeciego stopnia w Gołańczy (województwo wielkopolskie), w tym czasie, do roku 1939, mieszkał u wujka w Czerlinie. W okresie międzywojennym rodzinną miejscowość pana Edwarda zamieszkiwały głównie niemieckie rodziny.

 

Bardzo dobrze pamiętam dzień, kiedy wybuchła druga wojna światowa, był to piątek. Niemcy nakazali nam wyjechać do Mogilna, jednak po dwóch dniach wróciliśmy do Ciężkowa. W maju 1940 r. Niemcy wywieźli mojego ojca do [niemieckiego obozu koncentracyjnego] Dachau. Zostałem z mamą i rodzeństwem w gospodarstwie – wspomina Edward Staszałek w nocie autobiograficznej.

 

Nestor wspomina trudy czasu wojny. Opowiada o robotach przymusowych, na które został wysłany. W styczniu 1945 roku, po wkroczeniu Rosjan do Ciężkowa, Edward wstąpił w szeregi wojska polskiego. W armii służył do 1948 roku.

 

Po zakończeniu wojny wrócił do rodzinnego Ciężkowa. W 1951 roku stanął z Władysławą na ślubnym kobiercu. Odtąd wspólnie z żoną prowadzili gospodarstwo rolne. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci (Jerzego, Zbigniewa i Elżbiety). Pan Edward zawsze czynnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. W 1948 roku został sekretarzem OSP w Ciężkowie, a od 1954 roku aż do 1999 pełnił funkcje sołtysa wsi Ciężkowo. Na czele OSP w Ciężkowie, jako prezes, stał przez czterdzieści cztery lata. Sprawował funkcje radnego Gromadzkiej Rady Narodowej i był członkiem Prezydium Rady. Aż do 92 roku życia czynnie uczestniczył w życiu wspólnoty parafialnej, jako kościelny.

 

To człowiek bardzo aktywny, zaangażowany i czuły na potrzeby innych. Przez całe życie pracuje na rzecz lokalnej społeczności, jest niezwykle i pracowity. Jego działalność, postawa życiowa, zapał i entuzjazm w pracy na rzecz innych spotykają się z uznaniem i podziwem. Został odznaczony m.in Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług, Brązowym Krzyżem Zasług, Złotym Znakiem Związku OSP RP. Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Pamiątkowym Krzyżem Kombatanckim „Zwycięzcom 1945”.

 

Rodziny mieszkańców regionu, którzy w najbliższym czasie kończą sto lat, a także starszych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 56 62 18 344 i adresem e-mail: stulatkowie@kujawsko-pomorskie.pl. Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rówieśnicy Niepodległej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 stycznia 2024 r.