Aktualności

Ceremonia wręczenia stypendiów uczniowskich na rok szkolny 2022/2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ceremonia wręczenia stypendiów uczniowskich na rok szkolny 2022/2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Edukacja to nasza specjalność

Marszałkowskie programy stypendialne, adresowane do uchodźców z Ukrainy zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, przedsięwzięcia dotyczące podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów oraz nasza najnowsza inicjatywa, utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji – to projekty dzięki którym samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdobył tytuł Samorządowego Lidera Edukacji, a marszałek Piotr Całbecki został wyróżniony tytułem Mecenasa Wiedzy. Podczas uroczystej gali w Krakowie samorząd województwa reprezentował członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

 

Program i konkurs Samorządowy Lider Edukacji, organizowany od 2011 przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC służy promowaniu najlepszych w sferze oświatowej polskich samorządów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie edukacji. Certyfikaty Lidera Edukacji otrzymują samorządy gmin, powiatów i województw, które utrzymują najwyższe standardy w lokalnej polityce edukacyjnej oraz wdrażają nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświatą. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otrzymał certyfikat i tytuł już po raz trzeci.

 

Marszałek Piotr Całbecki został wyróżniony tytułem nadzwyczajnym Mecenasa Wiedzy za „szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnej edukacji, społeczeństwa uczącego się, innowacji oświatowych i gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym”.  

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od lat realizuje strategię edukacyjną związaną ze wspieraniem jakości kształcenia, której narzędziami są projekty systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. We współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizujemy projekty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz doposażamy placówki szkolne w nowoczesny sprzęt komputerowy i wyposażamy pracownie przedmiotowe.

 

Wśród realizowanych obecne przedsięwzięć edukacyjnych są „Region Nauk Ścisłych II (zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z myślą o rynku pracy) i „Niebo nad astrobazami” (zajęcia w 14 przyszkolnych obserwatoriach astronomicznych).  

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji to nowo tworzona instytucja, która zajmować się będzie popularyzowaniem wiedzy, edukowaniem i promowaniem innowacji.  

 

Departament Edukacji i Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

 

18 kwietnia 2023 r.

 

Ceremonia wręczenia stypendiów uczniowskich na rok szkolny 2022/2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala Samorządowego Lidera Edukacji 2023, fot. UMWKPGala Samorządowego Lidera Edukacji 2023, fot. UMWKPFot. Andrzej Goiński/UMWKP