Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

E-zdrowie dla pacjentów i medyków

Szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, powiatowe i miejskie – w sumie 25 jednostek ochrony zdrowia z Kujaw i Pomorza wzięło udział w marszałkowskim projekcie modernizacji szpitalnej infrastruktury teleinformatycznej. To ważny etap w budowie nowoczesnego elektronicznego systemu zarządzania danymi medycznymi pacjentów.

 

– Dzięki naszemu projektowi szpitale wszystkich szczebli usprawniły zarządzanie danymi i ruchem pacjentów oraz podwyższyły poziom diagnostyki obrazowej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Lista partnerów uczestniczących w projekcie

 

Realizację projektu rozpoczęto od modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej – położenia nowych kabli oraz instalacji serwerów i innych urządzeń kierujących ruchem w sieciach. Zakupiono też urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG – cyfrowe rentgeny i przystawki do ucyfrowienia starszych aparatów – co umożliwia szybsze i tańsze wykonywanie badań oraz błyskawiczne przesyłanie ich w systemach informatycznych. Pacjent, dzięki czułym detektorom, otrzymuje kilkukrotnie mniejszą dawkę promieniowania niż w przypadku starej technologii bazującej na kliszach fotograficznych.

 

Zmodernizowano także szpitalne systemy informatyczne, które umożliwiają prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki temu szpitale mogą ewidencjonować zdarzenia medyczne oraz sprawnie zarządzać ruchem chorych. Są też gotowe na partycypację w kolejnych planowanych regionalnych i krajowych przedsięwzięciach, takich jak Elektroniczny Rekord Pacjenta.

 

Moduł e-zdrowie był ważną częścią większego projektu „e-Usługi – e-Organizacji – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Wartość tej części to ponad 38 milionów złotych. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014 to 28,5 miliona złotych.

 

Czytaj też: Innowacyjnie i interaktywnie dzięki e-projektom

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

 

24 marca 2016 r.