Aktualności

Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl
Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl

E-sesja sejmiku województwa

W związku z epidemią Covid-19 sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego po raz pierwszy odbyła się w trybie zdalnym. Obrady trwały ponad trzy godziny, wzięło w nich udział dwudziestu ośmiu radnych, wszyscy członkowie zarządu i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Podjęto 13 uchwał. Marszałek Piotr Całbecki przedstawił program działań samorządu województwa na czas epidemii. Zgromadzenie przyjęło przygotowany przez zarząd województwa program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których wiele znalazło się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. 

 

340 milionów złotych – taka jest wartość marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. W pakiecie znalazły się m.in. wsparcie dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, nowe rozwiązania na rzecz instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz zakupy i dystrybucja środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi. Więcej informacji tutaj.

 

Marszałkowski program wsparcia dla niewielkich firm obejmuje pożyczki i poręczenia na bardzo korzystnych warunkach. Będą się o nie mogły ubiegać przedsiębiorstwa zarejestrowane w Kujawsko-Pomorskiem lub planujące inwestycje w naszym regionie. (Projekt uchwały).

 

Radni wysłuchali też sprawozdań z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i wojewódzkiego programu na rzecz osób niepełnosprawnych. Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą dotacji na ochronę i remonty konserwatorskie zabytków oraz uchwałę regulującą tryb prac na strategią polityki społecznej województwa.

 

 

Przygotowania do przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym trwały blisko  tydzień. Informatycy Urzędu Marszałkowskiego stworzyli narzędzie umożliwiające zabieranie głosu w debacie oraz głosowanie, a także elektroniczną rejestrację posiedzenia. Radni i członkowie zarządu przez kilka dni testowali działanie systemu, telefonicznie kontaktując się z pracownikami urzędu. Próby wypadły pomyślnie i 8 kwietnia, w dniu sesji system był gotowy do pracy.

 

Przedsięwzięcie było dla nas  informatyków dużym wyzwaniem. Wymagało nie tylko umożliwienia radnym wysłuchania sesji, ale również aktywnego w niej uczestniczenia. Największym wyzwaniem było przygotowanie i uruchomienie sprawnego systemu do głosowania, a także przeszkolenie z obsługi nowego narzędzia radnych, którzy ze względu na obecną sytuację, nie mogli uczestniczyć w we wspólnym szkoleniu. Wszystkie instrukcje przekazywane były zdalnie, bez kontaktu osobistego – mówi Wojciech Rzemykowski, naczelnik Wydziału Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Na sali sesyjnej w czasie obrad obecni byli jedynie przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, marszałek Piotr Całbecki oraz radny Jacek Gajewski. Wszyscy pozostali radni, członkowie zarządu, skarbnik województwa i dyrektorzy poszczególnych departamentów uczestniczyli w obradach online.

 

Czułam się wczoraj jak debiutantka. W czasie prowadzenia sesji musiałam być skupiona, kontrolować zapis na dwóch monitorach, reagować na drobne usterki techniczne, ale po zakończeniu pierwszej sesji online rozpierała mnie duma z radnych. Podołaliśmy wspólnie nowym wyzwaniom, być może tę nietypową formę pracy na odległość trzeba będzie stosować jeszcze jakiś czas. Składam serdeczne podziękowania ekipie informatyków, którzy bezpiecznie przeprowadzili nas przez meandry nowych technologii – mówi przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska

 

Sesja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Radni mogli głosować nad podjęciem uchwał, zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji i składać interpelacje.  Przeprowadzenie obrad sejmiku w trybie zdalnym jest możliwe, bez zmiany regulaminu, na mocy tak zwanej specustawy, przyjętej w związku z epidemią Covid-19.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 kwietnia 2020 r.

 

Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Monika DąbrowskaSesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl