Aktualności

Rezerwat przyrody Jeziorka Kozie na terenie Borów Tucholskich, zdjęcie z lotu ptaka, autor fotografii Daniel Pach
Rezerwat przyrody Jeziorka Kozie na terenie Borów Tucholskich, fot. Daniel Pach

Dzień Leśnika

Dzień Leśnika to święto branży, które przypada 12 lipca w całej Polsce. Jest to okazja do przypomnienia kilku ważnych faktów na temat lasów w regionie, które zajmują prawie jedną czwartą powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Ze względu na tradycje rolniczego wykorzystania gruntów, zwłaszcza na Kujawach i Ziemi Chełmińskiej, lesistość województwa kujawsko-pomorskiego jest mniejsza niż w skali Polski i wynosi 23,4 proc. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu (działająca przede wszystkim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w niewielkich fragmentach na terenie województw warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego) obejmuje swoim zasięgiem 433 tys. ha lasów. Główne kompleksy leśne zlokalizowane są wzdłuż większych rzek – Wisły, Noteci, Brdy, Wdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska, lasy Pojezierza Brodnickiego i lasy gostynińsko-włocławskie.

 

– Lasy to bezcenna wartość dla regionu. Wszyscy na co dzień korzystamy z ich bogactw. Musimy mądrze nimi gospodarować, właściwie je chronić i korzystać z nich odpowiedzialnie – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Wszystkim dbającym o piękno przyrody, porządek i zwierzynę zamieszkującą nasze lasy składam podziękowania za pracę i życzę, aby otaczające Was piękno przyrody było każdego dnia najlepszą motywacją do pracy.

 

Dziękujemy za opiekę nad leśną zwierzyną, troskę okazywaną roślinności oraz dbanie o równowagę przyrodniczą i gospodarkę leśną.

 

Kujawsko-Pomorskie to królestwo sosny (79,7 procent drzew). Pozostałe gatunki występujące w naszych lasach to przede wszystkim dąb – 7,2 proc, brzoza – 5,2 proc, olsza – 2,8 proc, oraz m.in. lipa, jesion, buk i grab (w sumie 5,1 proc.). Przeciętny wiek drzewostanów to 63 lata. Lasów wciąż przybywa. Od zakończenia II wojny światowej lesistość Polski, dzięki szeroko prowadzonym zalesieniom, wzrosła z niespełna 21 do 29,5 proc. obecnie.

 

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu znajdują się 102 rezerwaty przyrody, rekordowa w kraju ilość użytków ekologicznych (ponad 2200), 46 obszarów Natura 2000, niemal 900 pomników przyrody, a także 9 parków krajobrazowych – jednostek organizacyjnych (11 parków krajobrazowych – form ochrony przyrody), 33 obszary chronionego krajobrazu, 9 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz jedno stanowisko dokumentacyjne.

 

Na podstawie danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 lipca 2023 r.

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia edukacyjne prowadzone przez leśników dla uczniów w Raciniewie, powiat chełmiński. Fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP