Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Dziesięć pakietów w nowym przetargu kolejowym

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego starannie przygotowuje się do przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w naszym regionie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030. Chcemy mieć gwarancję zwiększenia liczby połączeń, zlikwidowania problemu wykluczenia komunikacyjnego i białych plam na regionalnej mapie publicznego transportu pasażerskiego; zależy nam też, by lepiej sprofilowana siatka połączeń zachęciła do korzystania z kolei nowych pasażerów. Informacja o planowanym postępowaniu przetargowym pojawiła się 13 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

 

– Tym przetargiem rozpoczynamy nowy rozdział w budowaniu oferty w pasażerskich przewozach szynowych w naszym regionie. Ufam, że wybrany przez nas model podziału zamówienia sprawi, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym, także jeśli chodzi o częstotliwość i godziny kursowania pociągów. Ponieważ takie są oczekiwania mieszkańców, chcemy w tym nowym rozdaniu przywrócić połączenia sprzed obecnych, związanych m.in. z epidemią, ograniczeń. Liczymy, że przystępujące do przetargu podmioty przedstawią rozsądne, satysfakcjonujące wszystkie strony oferty – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Powołany przez gospodarza województwa i działający pod jego kierownictwem specjalny zespół – którym zasiadają m.in. radni województwa wszystkich opcji politycznych oraz dyrektor marszałkowskiego Departamentu Transportu – zdecydował, że warunki te zostaną najlepiej spełnione, jeśli zamówienie zostanie zsegmentowane w wiele przemyślanych pakietów. Ostatecznie wybrano wariant z dziesięcioma pakietami, które zostały szczegółowo opisane (numery linii kolejowych, zakres odcinków komunikacyjnych, czas obowiązywania, etc.). W ten sposób wyszczególniono m.in. przywracane połączenia Toruń-Sierpc i Rypin-Brodnica, których reaktywacja jest naszą odpowiedzią na apele i postulaty lokalnych społeczności.  

 

Dodatkowym efektem nowego podejścia może się okazać swego rodzaju rewolucja na lokalnym rynku przewozowym, w tym możliwość wejścia na ten rynek mniejszych polskich firm posiadających licencje na obsługę pasażerskiego transportu kolejowego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 kwietnia 2021 r.