Aktualności

Wernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Wernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

„De revolutionibus” na wyciągnięcie ręki

Oryginalne egzemplarze trzech pierwszych wydań „De revolutionibus” (norymberskie, bazylejskie i amsterdamskie), największego dzieła Mikołaja Kopernika, zaprezentowano w sobotę (18 lutego) w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. To kolejne wydarzenie będące częścią naszych wojewódzkich obchodów Roku Mikołaja Kopernika. Doroczne obchody święta UMK, połączone ze Światowym Kongresem Kopernikańskim, podczas którego wykład inauguracyjny wygłosił prof. Phillip James Edwin Peebles, kanadyjski astronom i kosmolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019 odbyły się w niedzielę (19 lutego). Inauguracja kongresu, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, była transmitowana online.

– Urodził się w Toruniu, co podkreślał. Na karcie tytułowej „De revolutionibus orbium coelestium” widnieje informacja, że to książka „Nicolai Copernici Torinensis”. Dla świata jest przede wszystkim tym, który otworzył ludzkości drzwi do naukowych rozważań na temat naszego miejsca we Wszechświecie, dla nas w Kujawsko-Pomorskiem jego postać jest oczywiście powodem do dumy, wielką szansą promocyjną, marką i osią produktów turystycznych, ale też, myślę, pięknym przykładem dla ludzi nauki, przykładem otwartego umysłu, który nie obawiał się dociekać prawdy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Przygotowaną przez Książnicę Kopernikańską, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i Archiwum Państwowe wystawę pierwszych wydań największego dzieła wybitnego astronoma można oglądać w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Księga wydrukowana w Norymberdze w 1543, w nakładzie co najwyżej 500 egzemplarzy – do dziś zachowało się jedynie 250, jeden z nich został sprzedany w listopadzie 2022 na aukcji w Paryżu za 606,5 tysiąca euro – jest dokładnie taka, jaką trzymał w swych dłoniach bardzo już chory najsłynniejszy kanonik kapituły warmińskiej! W otwarciu wystawy uczestniczył członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

Mieszkańców zapraszamy także do oglądania otwartych w piątek (17 lutego) wystaw „Z Torunia do gwiazd. Mikołaj Kopernik w zbiorach ikonograficznych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” i „Szlak Kopernikowski na Kujawach i Pomorzu” oraz do odwiedzenia Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, gdzie czekają wystawa plakatów i spektakl muzyczny. Czytaj Prelekcje, wystawy, koncerty i spektakle – Rok Mikołaja Kopernika w regionie

Zobacz

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

18 lutego 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2023 r.

Wernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWernisaż wystawy „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP