Aktualności

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Dziedzictwo kulturowe: łączy, buduje, jest ciekawe

Uroczystą inauguracją w sali kolumnowej odrestaurowanej części zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęliśmy w sobotę (10 września) kujawsko-pomorskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Hasło tegorocznych obchodów to „Połączeni dziedzictwem”. „Nasze dziedzictwo kulturowe (…) jest tym, co łączy nas z poprzednimi pokoleniami. Historia, zabytki, tradycje, symbole i język budują naszą tożsamość, dają poczucie odrębności i przynależności. [Obchody są okazją] (…) do poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego i spojrzenia na nie z nowej perspektywy” – mówi marszałek Piotr Całbecki. 

 

Na inaugurację nieprzypadkowo wybrano Aleksandrów Kujawski i tamtejszy zabytkowy dworzec. To miejsce, niegdyś stacja na granicy mocarstw, symbolizuje łączność kulturową Polaków ponad granicami i integrację tożsamościową naszego regionu.

 

Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać m.in. prelekcji dr hab. prof. UMK Tomasza Krzemińskiego „Tam gdzie wschód spotykał się z zachodem – dzieje i relikty granicy zaborczej w regionie kujawsko-pomorskim”. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle” oraz zaprezentowano nowy przewodnik z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie”. EDD były też okazją do spotkania z bydgoską dziennikarką i pisarką Małgorzatą Grosman, a także zwiedzanie Aleksandrowa z przewodnikiem. Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalnego Kulturki z Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego.

 

Na wydarzenia EDD – wystawy, pikniki kulturalne, prelekcje, warsztaty, popisy muzyczne, spacery historyczne i zwiedzanie zazwyczaj nieudostępnianych ogółowi obiektów – zapraszamy także w następny wrześniowy weekend (17-18 września).

 

Promujące materialne i niematerialne dziedzictwo Starego Kontynentu Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to największy w naszym rejonie świata projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, akcentowanie wspólnych korzeni kultury europejskiej i promocja dialogu międzykulturowego. Koordynatorem programu w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, w naszym regionie za koordynację odpowiada marszałkowskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 września 2022 r.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPEuropejskie Dni Dziedzictwa, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPMuzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPMuzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPMuzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPMuzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPMuzeum Dyplomacji i Uchodźstwa, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP