Aktualności

Uroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Domy z myślą o seniorach

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. Marszałkowskie środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły utworzenie miejsc opieki w 40 takich placówkach. W poniedziałek (18 czerwca) marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu – pierwszej takiej instytucji w powiecie chełmińskim.

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze, ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek bądź niepełnosprawność. Oferują opiekę, w tym posiłki, organizują zajęcia ruchowe, terapeutyczne, plastyczne i muzyczne, zapewniają dostęp do książek, mediów, organizują imprezy i spotkania towarzyskie. Funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 8 godzin dziennie. W każdym z  domu może przebywać do 30 podopiecznych.

 

Samorząd województwa rozdysponował wsparcie na działalność 40 domów dziennego pobytu w regionie. Z usług tych placówek skorzysta w sumie 1,7 tysiąca osób – seniorów i niepełnosprawnych wymagających opieki oraz ich opiekunów. Ośrodki prowadzą samorządy lokalne, firmy i organizacje pozarządowe. Usługi świadczone przez te placówki są z zasady bezpłatne (możliwe jest pobieranie jedynie symbolicznych opłat). Wartość wsparcia z RPO na realizację tych przedsięwzięć to 65 milionów złotych.

 

Lista wszystkich dziennych domów opieki, które powstały lub powstają dzięki wsparciu z RPO.

 

Dzienny Dom Pobytu, który właśnie rozpoczyna działalność w Unisławiu, powstał w ramach projektu „Złota jesień dla seniora”, finansowanego ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W budynku Zespołu Szkół przy ulicy Lipowej powstał pokój dzienny z aneksem kuchennym, jadalnia, sala ćwiczeń fizjoterapeutycznych, sala terapii indywidualnej, a także dwie łazienki. Placówka zapewnia opiekę dwóch opiekunów, rehabilitanta, pielęgniarki, psychologa oraz animatora. Dom będzie funkcjonował w dni robocze przez osiem godzin dziennie. Jednorazowo może przebywać w nim 15 podopiecznych. W sumie placówka obejmie opieką 30 osób niesamodzielnych. Suma dofinansowania na realizację projektu to 725 tysięcy złotych.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego samorząd województwa dysponuje pulą środków na realizację różnego rodzaju projektów społecznych, których zadaniem jest wychodzenie naprzeciw problemom różnych grup mieszkańców. Wsparcie trafia między innymi na organizację wsparcia dla seniorów, pomoc w aktywizacji i znalezieniu zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem, liczne projekty edukacyjne, stypendia dla zdolnej młodzieży, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, a także pomoc młodym rodzicom w pokryciu kosztów wynajęcia niani czy opieki nad dzieckiem w żłobku.  

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 czerwca 2018 r.

 

Uroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl