Aktualności

Stacja wodociągowa w Grążawach w powiecie brodnickim (inwestycja w ramach PROW), fot. Mikołaj Kuras
Stacja wodociągowa w Grążawach w powiecie brodnickim (inwestycja w ramach PROW), fot. Mikołaj Kuras

Dobra woda, kanalizacja, gaz – dołączamy do najlepszych

Kujawsko-Pomorskie jest wśród krajowych liderów w dziedzinie służącej mieszkańcom i poprawiającej stan środowiska infrastruktury komunalnej. Gęstość miejskiej sieci wodociągowej daje nam drugie miejsce w Polsce, sieci kanalizacyjnej pierwsze. Mamy też największy przyrost długości sieci gazowej na terenach wiejskich.

 

Łączna długość systemów wodociągowych w naszym regionie przekroczyła 23 tysiące kilometrów, co daje 130 kilometrów rur na każdy kilometr kwadratowy, liczba przyłączy zamyka się liczbą 270 tysięcy. Aż 86 proc. sieci  i 65 proc. przyłączy przypada na tereny wiejskie, ale to w miastach sieć jest bardziej gęsta i wynosi prawie 400 kilometrów na kilometr kwadratowy (przy średniej polskiej niewiele ponad 300), co plasuje województwo kujawsko-pomorskie na drugim miejscu w kraju.

 

Najlepsi jesteśmy w konkurencji dotyczącej gęstości miejskiej sieci kanalizacyjnej – wskaźnik wynosi blisko 400 km/km kw. (przy średniej wartości dla Polski mniej niż 300 km/km kw). Łączna długość wszystkich rur kanalizacyjnych to 8 tysięcy kilometrów, liczba przyłączy 150 tysięcy. Ponad połowa sieci i 40 proc. przyłączy obsługuje naszą wieś.

 

Mamy się też czym pochwalić w dziedzinie komunalnej sieci gazowych – 440-procentowe powiększenie (w latach 2005-2015) systemu dostaw gazu ziemnego dla gospodarstw domowych na wsi czyni tu nas bezapelacyjnym liderem. Dostarczające to ekologiczne paliwo do mieszkań rury mają łączną długość ponad 3 tysięcy kilometrów.

 

– Rozwój sieci komunalnych to efekt zainwestowanych w nie unijnych środków pomocowych, tych będących w dyspozycji samorządu województwa i tych centralnych, zarówno wpisujących się w perspektywę 2007-13, jak i przedakcesyjnych. To są podstawowe kwestie, wszystkie programy modernizacyjne musiały się od tego zacząć – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Z środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej skorzystały Bydgoszcz i Toruń, gruntownie modernizując i znacznie powiększając tego rodzaju infrastrukturę. W latach 2007-13 tego rodzaju projekty finansowaliśmy ze środków naszego RPO oraz przypadającej na nasz region puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu zbudowano lub solidnie zmodernizowano ponad tysiąc kilometrów kanalizacji i ponad 600 kilometrów wodociągów. Spektakularna gazyfikacja wsi, która miała miejsce w ostatnim czasie w Kujawsko-Pomorskiem, wiąże się ze strategią rozwojową Polskiej Spółki Gazownictwa i wsparciem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, beneficjentami ostatecznymi byli mieszkańcy terenów niezgazyfikowanych. W ramach RPO zbudowano 21 kilometrów tego typu sieci.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 listopada 2016 r.