Aktualności

W ostatnich latach wyposażyliśmy szkoły między innymi w 4,5 tysiąca nowoczesnych tablic interaktywnych oraz kilkanaście mobilnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, fot. Mikołaj Kuras
W ostatnich latach wyposażyliśmy szkoły między innymi w 4,5 tysiąca nowoczesnych tablic interaktywnych oraz kilkanaście mobilnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, fot. Mikołaj Kuras

Dla przedszkolaków, uczniów i nauczycieli

Stypendia dla młodzieży, innowacyjne projekty edukacyjne, nowe miejsca dla maluchów w przedszkolach oraz inwestycje w szkolną infrastrukturę. W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest około 900 milionów złotych na rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji.

 

– Uczniowie i nauczyciele z regionu mają prawo oczekiwać, by pobieranie i przekazywanie wiedzy było procesem twórczym i rozwijającym, odbywającym się w przyjaznych warunkach, w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach, z szerokim dostępem do książek i źródeł online. Wspólnie z naszymi partnerami stawiamy na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, wspieramy też projekty realizowane z myślą o jak najlepszym przygotowaniu młodzieży do potrzeb rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W województwie kujawsko-pomorskim mamy prawie 340 tysięcy uczniów oraz około 27 tysięcy nauczycieli. W ostatnich latach blisko ćwierć miliarda złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło na realizację ponad 70 projektów inwestycyjnych z zakresu edukacji. Dzięki unijnym środkom w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców wzięło udział 10 tysięcy uczniów, a co czwarty nauczyciel skorzystał z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

W ramach naszego RPO na lata 2014-2020 kontynuujemy te działania. Stawiamy na tworzenie nowych miejsc dla najmłodszych w przedszkolach, a także rozwój szkolnictwa zawodowego, między innymi poprzez organizację staży i praktyk u pracodawców. Wsparcie trafi też do uczniów szkół ogólnokształcących, przede wszystkim z myślą o nauce języków obcych, przedsiębiorczości i przedmiotów teleinformatycznych.

 

Ponad 1,7 tysiąca uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało już stypendia w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Takie wsparcie będziemy przyznawać co roku. W planach jest uruchomienie podobnego systemu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

W zarażaniu pasją do nauki pomagają nam najnowsze technologie. W ostatnich latach wyposażyliśmy szkoły między innymi w 4,5 tysiąca nowoczesnych tablic interaktywnych oraz kilkanaście mobilnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, uruchomiliśmy też portal Edupolis.pl z interaktywnymi materiałami do nauczania w szkołach podstawowych. Zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych planowane są też w bieżącym rozdaniu unijnych środków.

 

W naszym RPO są też środki na tworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej w placówkach kształcenia zawodowego. Chodzi o to, by kierunki i standardy nauczania odpowiadały potrzebom rynku pracy, a kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Wsparcie trafi między innymi na modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni nauki zawodu, organizację dodatkowych zajęć oraz praktyk i staży u pracodawców, a także kursy dokształcające dla nauczycieli.

 

W poprzednim roku szkolnym w 1040 placówkach wychowania przedszkolnego bawiło się i uczyło 56 tysięcy maluchów. Samorząd województwa od lat inwestuje w rozwój tego typu placówek. W ramach naszego RPO środki trafią na realizację zadań inwestycyjnych, zakładanie nowych przedszkoli, a także tworzenie miejsc dla najmłodszych w istniejących placówkach.

 

Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty trzynastu marszałkowskich placówek edukacyjnych. Wśród nich są kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, szkoły medyczno-społeczne w Toruniu i Inowrocławiu, biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy i Toruniu, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i zespoły szkół specjalnych w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku. Akcje bezpłatnych zabiegów i badań w szkolnych gabinetach masażu i urody organizuje między innymi toruńskie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2017 r.

 

W ostatnich latach wyposażyliśmy szkoły między innymi w 4,5 tysiąca nowoczesnych tablic interaktywnych oraz kilkanaście mobilnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych, fot. Mikołaj KurasZapraszamy do korzystania z bogatej oferty trzynastu marszałkowskich placówek edukacyjnych. Akcje bezpłatnych zabiegów i badań w szkolnych gabinetach masażu i urody organizuje między innymi toruńskie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, fot. Mikołaj KurasW ramach naszego RPO środki trafią na zakładanie nowych przedszkoli, a także tworzenie miejsc dla najmłodszych w istniejących placówkach, fot. Tymon MarkowskiW naszym RPO są też środki na tworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej w placówkach kształcenia zawodowego, fot. Tymon MarkowskiPonad 1,7 tysiąca uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało już stypendia w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, fot. Mikołaj Kuras