Aktualności

Fot. WSG Bydgoszcz
Fot. WSG Bydgoszcz

Dla przedsiębiorczości akademickiej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest w gronie uczelni, które wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym oraz Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji działają razem na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego oraz rektora szkoły prof. Wiesława Olszewskiego odbyło się 15 marca w Bydgoszczy.

 

Jednym z ważnych mechanizmów komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii do gospodarki jest przedsiębiorczość akademicka, rozumiana jako aktywność biznesowa środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Wyzwaniem jest pokonywanie barier psychologicznych powstrzymujących przed podjęciem takiej działalności a także stworzenie skutecznej i profesjonalnej oferty inkubacyjnej.

 

W czerwcu ubiegłego roku podobne listy intencyjne podpisały władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (więcej).

 

Działania związane z tworzeniem przyjaznego klimatu dla komercjalizacji badań naukowych, zajmują ważną pozycję w naszej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020. Zależy nam, by przedsiębiorcy częściej niż dotychczas korzystali z wyników badań naukowców oraz by oni sami podejmowali inicjatywę zakładania działalności gospodarczej – mówił wówczas marszałek Piotr Całbecki.

 

Celem współpracy jest stworzenie instrumentów doradczych, szkoleniowych i finansowych wspierających rozwój działań biznesowych w środowisku naukowym oraz ułatwienie dostępu i upowszechnianie informacji o takich formach wsparcia. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, które znalazły się wśród sygnatariuszy listów intencyjnych są spółkami samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Podczas wczorajszej uroczystości podpisania listu intencyjnego z władzami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podkreślił, że filarami działalności WSG są nie tylko umiejętności i kompetencje, ale też ich praktyczne zastosowanie. To tutaj narodził się projekt „Innowacyjne laboratorium Współpracy Nauki i Biznesu InLAB”, skutecznie wykorzystujący środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tu zaczął działać pierwszy w regionie Kreator Innowacyjności, dzięki czemu w minionej perspektywie finansowej zrealizowano około stu projektów badawczo-rozwojowych. WSG coraz szerzej nawiązuje też partnerską współpracę z ośrodkami zagranicznymi. Wicemarszałek Ostrowski wyraził nadzieję, że zbieżność w czasie dwóch symbolicznych aktów: otwarcia konsulatu honorowego Ukrainy, który będzie miał siedzibę na terenie kampusu WSG, oraz podpisania porozumienia między samorządem województwa a bydgoską uczelnią o wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej, będzie także impulsem do tworzenia nowych, innowacyjnych, polsko-ukraińskich projektów badawczo-rozwojowych.

 

Treść listu intencyjnego z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

 

Czytaj też: Dla przedsiębiorców: na innowacje i podbijanie nowych rynków

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 marca 2016 r.