Aktualności

Magazyny firmy Rossman w okolicach Grudziądza, fot. Daniel Pach
Magazyny firmy Rossman w okolicach Grudziądza, fot. Daniel Pach

Dla przedsiębiorców: na badania i rozwój

Trwają przygotowania do uruchomienia stabilnych narzędzi wspierania innowacyjności i rozwoju kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw w oparciu o wielomilionowy strumień środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród planowanych przedsięwzięć są projekty grantowe dotyczące prac badawczo-rozwojowych.

 

– W nowym RPO najwięcej ­– bo blisko 23 procent środków – przeznaczymy na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Skierujemy je między innymi na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, który umożliwi naszym przedsiębiorcom wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Samorząd województwa ma już doświadczenia w realizacji tego rodzaju działań. W ramach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przedsiębiorcy z regionu korzystali między innymi z voucherów badawczych (udzielono 300 dotacji na zakup usług w jednostkach naukowych), uruchomiliśmy też Fundusz Badań i Wdrożeń (zrealizowano 27 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych) oraz Fundusz Kooperacyjny (utworzono 29 powiązań kooperacyjnych).

 

Jeden z ogłoszonych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego konkursów dotyczy przygotowania projektów grantowych, w ramach których firmy z regionu otrzymają wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup tego rodzaju usług w jednostkach naukowych lub pokrycie kosztów opatentowania swych wynalazków. W puli środków na realizację tego rodzaju przedsięwzięć jest ponad 68 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 31 maja  (SZCZEGÓŁY).

 

Inne ogłoszone w ramach RPO aktualne konkursy dotyczą:

  • projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, czytaj też: Mniej emisji, sporo oszczędności,
  • przygotowania projektów partnerskich wspierających proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, czyli działań ułatwiających pozyskiwanie zagranicznych partnerów oraz zdobywanie nowych rynków zbytu (więcej czytaj też: Dla przedsiębiorców: na innowacje i podbijanie nowych rynków,
  • projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia w tym między innymi dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (więcej),
  • projektów z zakresu wspierania młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym w tym między innymi resocjalizacji i pomocy z znalezieniu zatrudnienia (więcej),
  • projektów z zakresu wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej (więcej) oraz koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 kwietnia 2016 r.