Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

Pieniądze na wycieczki, obozy i zajęcia integracyjne

Ponad ćwierć miliona złotych z budżetu województwa otrzymały kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe na realizację projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy Kujaw i Pomorza uczestniczą w wycieczkach, obozach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych.

  

Wśród organizacji, które otrzymały dotacje są między innymi Fundacja Pomocy Samotnym Matkom z Torunia, Stowarzyszenie Oświatowe na rzecz Dzieci i Młodzieży Równe Szanse z Redecza Krukowego (powiat włocławski), Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” z Grzybna (powiat chełmiński).

 

Lista dofinansowanych projektów

 

Dotacje dla pozarządówek w liczbach:

  • 7 milionów złotych na realizację projektów NGO z budżetu województwa
  • 260 tysięcy złotych na realizację projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • 14 tysięcy złotych – najwyższa dotacja przyznana w tym konkursie.

 

Samorząd województwa corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

31 lipca 2023 r.