Aktualności

Dary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Dary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dary z Fife dla Ukraińców (UA)

Do Torunia trafiły w środę (6 kwietnia) dary dla Ukraińców, zebrane przez mieszkańców hrabstwa Fife w Wielkiej Brytanii. Marszałek Piotr Całbecki spotkał się po południu z brytyjskimi wolontariuszami, wśród których są inicjatorka akcji radna Fife Mary Lockhart i przewodniczący Rady Hrabstwa Fife Jim Leishman.

Українська версія внизу сторінки

Do Torunia trafiły w środę (6 kwietnia) dary dla Ukraińców, zebrane przez mieszkańców hrabstwa Fife w Wielkiej Brytanii. Marszałek Piotr Całbecki spotkał się po południu z brytyjskimi wolontariuszami, wśród których są inicjatorka akcji radna Fife Mary Lockhart i przewodniczący Rady Hrabstwa Fife Jim Leishman.

Kosmetyki, środki higieniczne, żywność, śpiwory, kołdry oraz bardzo potrzebne teraz  wiosenne buty, zapakowane w cztery spore furgonetki, są przeznaczone dla przebywających w naszym regionie uchodźców wojennych, część wyślemy kolejnym transportem humanitarnym na Ukrainę. W rozładunku darów pomagają stacjonujący w naszym regionie amerykańscy żołnierze z 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej „Hamilton’s Own” oraz przedstawiciele pionu współpracy cywilno-wojskowej Armii USA.

Urząd Marszałkowski od wielu tygodni koordynuje zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy oraz Ukraińców w ogarniętym wojną kraju, w tym zagraniczne transporty pomocy rzeczowej. Trafiły już do nas dary z Wielkiej Brytanii (zebrane m.in. przez organizację charytatywną Tippy Toes Baby Bank i firmę Recycling Lives – 8 tirów pełnych potrzebnych produktów) oraz z Francji i Irlandii. Wsparcie rzeczowe przekazują również rodzime firmy, m.in. InAutom z Koronowa. W konwojach humanitarnych wyekspediowaliśmy za wschodnią granicę 22 wypełnione po brzegi pojazdy ciężarowe i vany (dwukrotnie konwoje zorganizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Pomoc trafiła do Obwodu Chmielnickiego i  Obwodu Żytomierskiego oraz do Winnicy, Rownego, Lwowa, Łucka i Kijowa.

W regionie dystrybucję tego rodzaju wsparcia dla uchodźców organizujemy z wykorzystaniem naszych punktów informacyjno-doradczych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Pomoc rzeczową przekazujemy też lokalnym samorządom (otrzymało ją dotąd 18 jednostek samorządu terytorialnego), placówkom medycznym (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu i Szpital im. Biziela w Bydgoszczy) oraz ośrodkom w całym województwie, w których przebywają większe grupy uchodźców.

Zobacz:

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

6 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2022 r.

Dary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDary z brytyjskiego Fife na Ukraińców, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Дари від Файф українцям

Вчора (6 квітня) до Торуня прибули дари для українців, які зібрали жителі графства Файф у Великобританії. У другій половині дня маршал Пьотр Цалбецкі зустрівся з британськими волонтерами, серед яких ініціаторка акції, радник Файф Мері Локхарт і Джим Лейшман, голова ради округу Файф.

Косметика, засоби гігієни, продукти харчування, спальні мішки, ковдри та дуже потрібне весняне взуття, запаковані в чотири великі фургони, призначені для біженців від війни, які перебувають у нашому регіоні, а також частина з яких буде відправлена іншим гуманітарним транспортом в Україну. Розвантажувати дари допомагають американські солдати 1-го батальйону 5-го полку польової артилерії «Hamilton’s Own» та представники дивізіону цивільно-військового співробітництва армії США, що дислокується в нашому регіоні.

Протягом багатьох тижнів  Уряд Маршалківський координував збір дарів  для біженців з України та для  українців у зруйнованій війною країні, в тому числі закордонні транспортні засоби матеріальної допомоги. Ми вже отримали подарунки з Великобританії (зібрані, зокрема, благодійною організацією Tippy Toes Baby Bank і компанією Recycling Lives – 8 вантажівок, повних необхідних продуктів), а також з Франції та Ірландії. Натуральну підтримку надають також вітчизняні компанії, в т.ч. InAutom з Коронова. У гуманітарних колонах ми відправили через східний кордон 22 повні вантажівки та мікроавтобуси (колони двічі організувала Волонтерська служба порятунку на воді). Допомога надійшла до Хмельницької та Житомирської областей, а також до Вінниці, Рівного, Львова, Луцька та Києва.

У регіоні ми організовуємо розповсюдження такої допомоги біженцям, використовуючи наші інформаційні та консультаційні пункти в Бидгощі, Торуні та Влоцлавку. Ми також надаємо матеріальну допомогу органам місцевого самоврядування (наразі її отримали 18 одиниць місцевого самоврядування), медичним закладам (Воєводська Комплексна Лікарня у Торуні та лікарня ім. Бізела у Бидгощі) та центрам по воєводству, де проживають більші групи біженців.

Читайте далі:

Департамент Зовнішнього Співробітництва та Економічного Розвитку
та Прес-служба  Уряду Маршалковського

6 квітня 2021 р.
Останнє оновлення : 7 квітня 2022 р.

Дари від British Fife українцям, фото: Міковай  Курас для UMWKP