Aktualności

W ofercie Lokalnych Grup Działania są między innymi szkolenia i warsztaty aktywizujace, fot. Jacek Smarz dla UMWKP
W ofercie Lokalnych Grup Działania są między innymi szkolenia i warsztaty aktywizujace, fot. Jacek Smarz dla UMWKP

Co nowego w LGD?

Przedstawiamy kolejne propozycje z bogatej oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie będzie można skorzystać między innymi z organizowanych przez LGD spotkań szkoleniowych, warsztatów zawodowych bądź złożyć za ich pośrednictwem wniosek o wsparcie z unijnych funduszy.

 

 – Do ich dyspozycji dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie: 

  • szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie  organizuje 14 września w Tucholi szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców. Dotacje udzielane będą w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” (PROW 2014-2020). Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Powiatu Świeckiego zaprasza 15 września w swoim biurze szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Szczegółowe informacje i program  tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza 19 września osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne na warsztaty aktywizujące. W programie m.in. planowanie kariery, pierwsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wolontariat jako forma aktywności społecznej. Więcej informacji na stronie LGD.   

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 22 i 29 września oraz 23 października na bezpłatne szkolenia dotyczące przygotowywania wniosków o dofinansowanie.  W ich trakcie zostaną omówione między innymi: tryb grantowy i konkursowy wniosków, kryteria oceny projektu, procedura oceny i wyboru projektu, warunki umowy o dofinansowanie operacji, podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków, wkład własny w projekcie, praca nad wnioskiem, ogólne zasady rozliczania. Zgłoszenia udziału i inne informacje na stronie internetowej.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ organizuje 22 września w Rypinie II edycję Warsztatów Współpracy Trójsektorowej. Skierowane są one do przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych w ramach LSR na lata 2016-2023. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza 19 października do Strzelna na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, związane z planowanymi naborami wniosków. Na spotkaniu można będzie dowiedzieć się m.in.: kiedy złożyć wniosek o dotację do LGD i jakie kryteria muszą być spełnione aby otrzymać dotację.  Zostaną też zaprezentowane inicjatywy prospołeczne (banki czasu, wioski tematyczne itp.) i metody promocji obszarów wiejskich. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 września, więcej informacji tutaj.

 

  • nabory wniosków

 Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do 2 października przyjmuje wnioski o granty na działania wzmacniające kapitał społeczny (w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych) oraz na działania zmierzające do zachowania dziedzictwa lokalnego. Pula środków w ramach naboru to 180 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może starać się o grant w wysokości od 5 do 20 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie informuje o możliwości składania wniosków o wsparcie działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich przez rozwijanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób prowadzących własne firmy). Kwota do rozdysponowania w ramach naboru to 1 milion 20 tysięcy słotych, pojedynczy wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie w wysokości od 5 do 300 tysięcy złotych (nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych projektu). Wszelkie informacje oraz formularze wniosku dostępne są na stronie LGD.

 

W ramach organizowanych przez siebie naborów wniosków Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny prowadzi do 29 września indywidualne doradztwo. Porady są udzielane w biurze LGD (Gądecz 33, gmina Dobrcz) od 8 do 16, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Więcej tutaj.

 

  • inna aktywność:

Lokalne Grupy Działania z regionu po raz siódmy spotkają się 16 września na Pikniku Leader w Przydworzu (powiat wąbrzeski). Udział w nim wezmą przedstawiciele środowisk zaangażowanych we wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Impreza służy nie tylko integracji lokalnych środowisk, ale również dobrej zabawie. Zaplanowano między innymi konkursy sportowe oraz na najlepsze stoisko promocyjne LGD. Swoje wyroby zaprezentują na których prezentować będą się lokalni twórcy, producenci żywności tradycyjnej, panie z kół gospodyń wiejskich.

 

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza 16 września do mobilnego punktu informacyjnego o funduszach Unii Europejskiej, dostępnych w ramach LSR ,,Dekel do borowiackiej grapy”.  Punkt pojawi się w Lubiewie podczas X Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu Szlakiem Trzech Wież Nad Borami. Na odwiedzających czekają animacje, konkursy, zabawy i drobny poczęstunek. Więcej tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza 17 września na grzybobranie. Miejsce spotkania to Wilcze Kąty (gmina Czernikowo), plan grzybobrania dostępny jest na stronie LGD

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki  zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat do udziału w konkursie plastycznym Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”.  Prace wykonane dowolną techniką, ukazujące miejsce, w którym chcę spędzać wolny czas,  należy dostarczyć do 30 września do biura LGD w Choceniu. Więcej informacji i regulamin dostępne tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z funduszami unijnymi za pan brat”.  Prace powinny przedstawiać  przykłady zmian lub pomysły na zmiany, które można przeprowadzić w swoim miejscu zamieszkania lub okolicy z wykorzystaniem środków unijnych.  Konkurs trwa do 11 października, więcej informacji tutaj.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 6 września 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2017 r.