Aktualności

Start dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Start dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Bransoletki życia dla 3 tysięcy seniorów

Ruszył przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej samorządowy wojewódzki duży program teleopieki domowej, którym obejmujemy obecnie 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. Marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekazali w czwartek (2 września) nowe bransoletki życia pierwszym uczestnikom programu, z którymi spotkali się w centrum operacyjnym działającym w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Włocławskiej.

 

– Zainteresowanie bransoletkami życia na etapie pilotażu było ogromne, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie stałego systemu tego rodzaju wsparcia, opartego o własne, działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę w postaci możliwości rozszerzania oferty – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który podczas dzisiejszego spotkania z uczestnikami programu życzył im przede wszystkim zdrowia.

 

Opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej, na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia) oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się ich 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum), w którym dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni.    

 

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty będą pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

 

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020. Wartość wsparcia wynosi ponad 16 mln złotych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 września 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2021 r.

 

Start dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPStart dużego marszałkowskiego programu teleopiekuńczego i otwarcie telecentrum, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP