Aktualności

fot. Andrzej Goiński
fot. Andrzej Goiński

Szkolenia dla członków rolniczych grup producenckich

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku organizuje szkolenia informacyjne, będące formą wsparcia eksperckiego dla rolniczych grup producenckich. Dyżury ekspertów odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Najbliższe spotkanie 20 sierpnia.

 

W ostatnich latach odnotowujemy znaczne wahania cen surowców i żywności. Ceny artykułów do produkcji rolnej wzrastają szybciej niż uzyskiwane przez producentów ceny płodów rolnych, co nie gwarantuje opłacalności produkcji. Jednym ze sposobów na stabilizację warunków produkcji i godziwych cen jest wspólne ich negocjowanie i wspólna sprzedaż produktów.

 

Grupy producenckie przyczyniają się do zwiększania rentowności gospodarstw i konkurencyjności na rynku, a także wzmacniają  pozycję  negocjacyjną,  zarówno przy sprzedaży własnych produktów, jak i zakupach środków do produkcji. Pozwala to na uzyskiwanie lepszych cen przy sprzedaży oraz niższych przy zakupach środków do produkcji. Współpraca z grupą producencką jest korzystna dla odbiorcy ze względu na możliwość zapewnienia regularności  dostaw,  dostosowania  ich  wielkości do potrzeb, odpowiedniej i wyrównanej jakości, zgodnej z obowiązującymi standardami jakości żywności. Działanie w grupie wpływa także mobilizująco na aktywność środowiska wiejskiego. Angażuje ludzi i przyczynia się do rozwoju zawodowego wsi, tworząc nowe miejsca pracy (w grupie zatrudnienie znajdują tak księgowi i specjaliści ds. marketingu).

 

Projekt „Bo w grupie siła” realizowany jest w formie dwudziestu dwóch jednodniowych szkoleń informacyjnych oraz doradztwa indywidualnego. 

 

Informacje o naborze i kolejnych szkoleniach można uzyskać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku (izbarolnicza@kpir.pl: tel. 56 678 92 40-41). Dyżury eksperckie, dostępne dla osób uczestniczących w szkoleniach, prowadzone są w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku przez cały okres realizacji projektu, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (do października).

 

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich). Jednostka regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w strukturach Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Toruniu i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 sierpnia 2018 r.