Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P
Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P

Blok operacyjny marzeń w miasteczku szpitalnym na Bielanach

Dwanaście znakomicie wyposażonych sal operacyjnych, funkcjonalnie zaplanowanych i działających w naprawdę wyśrubowanym reżimie bezpieczeństwa higienicznego, będzie miał nowy kompleks Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zakończenie rozbudowy placówki, mimo trudności związanych z epidemią Covid-19, jeszcze w tym roku.

 

Moduł chirurgiczny lecznicy na Bielanach czeka prawdziwa rewolucja. Powstanie jeden główny blok operacyjny, wspólny dla wszystkich oddziałów zabiegowych, z dziesięcioma salami operacyjnymi.

 

– Takie rozwiązanie stosowane jest na świecie coraz częściej. Daje to lepsze możliwości wykorzystania sprzętu medycznego i organizacji pracy. Łatwiej też utrzymać reżim aseptyczny – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Przestrzeń dla bloku operacyjnego jest przygotowywana na drugim piętrze nowego budynku głównego. To blisko 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Przewidziano 10 sal operacyjnych: neurochirurgiczną, ortopedyczną (artroskopową), ortopedyczno-urazową, laryngologiczną, okulistyczną, naczyniowo-kardiologiczną, dwie sale chirurgii laparoskopowej, a także salę ginekologiczną (laparoskopową) oraz ginekologiczno-urologiczną (również laparoskopową). Dwie z nich to tak zwane sale hybrydowe, wyposażone w zaawansowaną technologicznie aparaturę do diagnostyki śródoperacyjnej. Sala hybrydowa z tomografem dedykowana jest operacjom neurochirurgicznym, druga, z angiografem, operacjom naczyniowym. 

 

Dla zapewnienia sterylnej atmosfery we wszystkich salach zainstalowane zostały tak zwane sufity laminarne z nawiewem trójstopniowo oczyszczanego – ze wszystkich drobnoustrojów, pyłów i innych zanieczyszczeń – powietrza. Urządzenie zostanie tak ustawione, by czyste powietrze spływało w dół dokładnie nad stołem operacyjnym. Można to porównać do oczyszczającego prysznica. To technologia stosowana w wiodących ośrodkach medycznych.  

 

Centralny blok operacyjny ma jeszcze tę zaletę, że jest to część szpitala dokładnie odizolowana od pozostałych jednostek placówki. Będą tu mogli przebywać jedynie operowani pacjenci, zespoły przeprowadzające operacje i, w określonym czasie, ekipy sprzątające. Chorzy przywożeni będą z oddziałów do specjalnego pomieszczenia, tzw. śluzy wjazdowej, a następnie do pomieszczeń, w których odbędą ostatnie przygotowania do zabiegu operacyjnego. Później trafią do sali operacyjnej. Po zakończonej operacji, przez śluzę wyjazdową, zostaną przewiezieni do sali wybudzeń. Tą samą drogą salę operacyjną opuści także personel medyczny.

 

W centralnym bloku operacyjnym przewidziano także szatnie dla personelu (na samą salę operacyjną wchodzi się w innym ubraniu niż to używane w pozostałych częściach szpitala), śluzę materiałową, czyli pomieszczenie przewidziane do krótkotrwałego przechowywania sterylnych materiałów, pomieszczenia przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowiska chirurgicznego mycia rąk, magazyny (między innymi sprzętu i czystej bielizny operacyjnej).

 

Ważnym elementem jest informatyzacja. Umożliwi m.in. automatyczne zarządzanie urządzeniami sali operacyjnej, korzystanie z zasobów sieci szpitalnej i konsultacje online podczas prowadzenia zabiegów oraz rejestrację przebiegu zabiegów dla potrzeb dokumentacyjnych i edukacyjnych. Przebieg wybranych będzie można bezpośrednio transmitować – by studenci i stażyści mogli się uczyć od bardziej doświadczonych kolegów. 

 

Pozostałe dwie sale operacyjne – także w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt –  będzie miał do dyspozycji zlokalizowany na parterze szpitalny oddział ratunkowy.

 

Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Jej koszt to 560 mln zł, z czego około 200 mln zł pochłania najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach naszego medycznego pakietu stulecia, czyli samorządowego wojewódzkiego programu modernizacji najważniejszych w Kujawsko-Pomorskiem placówek służby zdrowia. Finansujemy je (na zasadzie montażu finansowego) z kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dedykowanych Polsce środków pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), środków własnych samorządu województwa i środków i własnych placówki. Zakończenia inwestycji spodziewamy się w czwartym kwartale 2020.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 czerwca 2020 r.

 

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWK-P