Aktualności

Rondo w Żninie na drodze wojewódzkiej nr 251, fot. Andrzej Goiński
Rondo w Żninie na drodze wojewódzkiej nr 251, fot. Andrzej Goiński

Bezpieczniej na drogach rejonu Inowrocławia

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku pomiędzy Barcinem i Pturkiem w powiecie żnińskim. We wtorek (13 października) w Pakości odbyło się także uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wspólnych działań samorządu województwa i władz Pakości na rzecz przebudowy drogi nr 255 z Pakości do Strzelna.

 

Przebudowa drogi Barcin-Pturek była możliwa dzięki dodatkowym środkom uruchomionym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace rozpoczęły się w marcu. W pierwszej kolejności na odcinku Barcin-Knieja wybudowano kanalizację deszczową. Ten etap prac na odcinku o długości 1,3 km  kosztował 2,6 mln zł. Latem rozpoczął się drugi etap polegający między innymi na odnowie nawierzchni, dobudowaniu ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Barcinem i Knieją, zatok autobusowych, rowów odwodnieniowych oraz wycince drzew rosnących przy krawędzi jezdni. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome. Długość przebudowanej drogi to 5 km. Ten etap prac kosztował 6,4 mln zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 8 milionów złotych.

 

Inwestycja uzupełnia inne przedsięwzięcie drogowe – zakończoną w 2012 roku modernizację ciągu dróg wojewódzkich pomiędzy Żninem, Inowrocławiem i Włocławkiem o łącznej długości 62 kilometrów – którego celem było stworzenie dobrego połączenia Kujaw z autostradą A1 i projektowaną trasą ekspresową S5. To zadanie kosztowało 108 mln zł.

 

Dzisiaj (13 października) w Pakości wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz burmistrz Pakości Wiesław Kończal podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy drogi nr 255 Pakość – Strzelno oraz remontu kanalizacji i sieci wodociągowej w ciągu tej drogi na terenie Pakości. Przebudowę całego 22-kilometerowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 255 zakłada projekt Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 (więcej). Gotowa jest już dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji zadania.

 

Wśród najważniejszych inwestycji drogowych w tej części regionu jest realizowana właśnie budowa obwodnicy Inowrocławia.  Więcej na stronie obwodnicainowroclawia.pl.

 

Czytaj też: Drogi dla mieszkańców rejonu Włocławka

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 października 2015 r.

 

Fot. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wspólnych działań samorządu województwa i władz Pakości na rzecz przebudowy drogi nr 255 z Pakości do Strzelna, fot. UM Pakość