Aktualności

Benefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon Markowski
Benefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon Markowski

Benefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

Jednym z najważniejszych wydarzeń trwającego w Bydgoszczy 35. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej był benefis prymasa seniora abpa prof. dra hab.  Henryka Józefa Muszyńskiego. Spotkanie „W cieniu dobrego drzewa” odbyło się w sobotę (5 listopada) w Filharmonii Pomorskiej.

 

– Jako gospodarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za to, że jest Ksiądz z nami. Że jest Ksiądz z nami od wielu lat – jako niestrudzony nauczyciel i mentor, akademik i organizator, inicjator ważkich wydarzeń; jako ten, który wyznacza kierunki myślenia o sprawach istotnych, kierunki międzywspólnotowego i międzyreligijnego dialogu, kierunki działania, w których chrześcijański punkt widzenia jest jednocześnie punktem wyjścia do jednoczenia ludzi różnych postaw i poglądów. To dzięki takim postaciom jak Wasza Ekscelencja dobro, porozumienie, otwarcie na innych, poświęcenie i miłość  bliźniego nie są pustym dźwiękiem w naszych pędzących na oślep czasach, a budowanie mostów i praca organiczna nabierają niesłychanie współczesnych znaczeń – napisał marszałek Piotr Całbecki w okolicznościowej broszurze.

 

Urodzony w 1933 roku arcybiskup senior Henryk Muszyński przyjął święcenia kapłańskie 28 kwietnia 1957 roku w katedrze w Pelplinie. W 1985 roku został mianowany biskupem pomocniczym w swojej rodzinnej diecezji chełmińskiej, a dwa lata później ordynariuszem diecezji włocławskiej. W 1992 roku otrzymał nominację na urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. W grudniu 2009 roku przyjął tytuł Prymasa Polski.

 

Związany z naszym regionem duchowny jest wybitnym biblistą, autorem prawie 400 publikacji i zasłużoną postacią dla dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego. Był m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Jest honorowym obywatelem Bydgoszczy i doktorem honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Benefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego był jednym z wydarzeń w ramach Bydgoskich Spotkań z Kulturą Chrześcijańską (4-13 listopada). Duchowny świętował 60. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, a także 25-lecie mianowania na arcybiskupa gnieźnieńskiego.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 listopada 2016 r.

 

Benefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon MarkowskiBenefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon MarkowskiBenefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon MarkowskiBenefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon MarkowskiBenefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon MarkowskiBenefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon MarkowskiBenefis arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w Filharmonii Pomorskiej, fot. Tymon Markowski