Aktualności

Wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Będzie wsparcie dla firm

Prawie 50 milionów złotych zostanie przekazanych na uruchomienie nowych firm, rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywizację mieszkańców terenów wiejskich 20 Lokalnym Grupom Działania z naszego regionu. W środę (10 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” zawartych między Zarządem Województwa a LGD. Przedstawicieli grup przywitał marszałek Piotr Całbecki, umowy wręczyła członkini zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

– LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców  – mówi gospodarz województwa.

 

Dodatkowe zasilenie budżetów LGD jest możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazane środki posłużą wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz wsparciu na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Mogą być one wykorzystane do 2024 roku.

 

Fundusze trafią do mieszkańców z obszaru danej LGD i zostaną przeznaczone między innymi na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Dzięki uzyskanym środkom unijnym możliwy jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętych obszarem danej LDG. Mają szansę powstać nowe firmy. Dodatkowe pieniądze pozwolą także na rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i dróg lokalnych. Podjęte działania będą służyć mieszkańcom, turystom oraz pozytywnie wpłyną na wizerunek całego obszaru. Już pod koniec tego roku zostaną ogłoszone pierwsze konkursy na przyznanie pomocy. LGD otrzymają także środki wspierające własne funkcjonowanie oraz pozwalające na animację i aktywizację lokalnych społeczności.

 

Lista LGD wraz z otrzymanymi środkami na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.(PDF)

 

Wartość dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju jest uzależniona od dotychczasowego poziomu wdrażania LSR i ilości podpisanych umów przez lokalne grupy.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone jako oddolna inicjatywa przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. Aktywnie działając na rzecz lokalnych społeczności wspierają rozwój własnego regionu i promują go. Zajmują się problematyką gospodarczą, społeczną, kulturalną. Prowadzą działania służące ochronie środowiska, warsztaty i szkolenia, dbają o dziedzictwo historyczne i rozwój gmin. Działalność LGD przyczynia się do rozwiązywania problemów lokalnych społeczności, jak na przykład minimalizowanie bezrobocia. Takich grup jest w naszym regionie łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują dzięki środkom europejskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS).

 

Mapa LGD w Kujawsko-Pomorskiem

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego i Wydział Koordynacji RLKS

10 listopada 2021 r.

 

Wręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPWręczenie aneksów do ,,umów ramowych” LGD, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP