Aktualności

Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Będą działać w lepszych warunkach

Budowa przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Toruniu i rozbudowa ośrodka integracji społecznej w Łasinie w powiecie grudziądzkim są wśród inwestycji, które decyzją zarządu województwa zostały objęte w tym  roku wsparciem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Marszałek Piotr Całbecki spotkał się wczoraj (15 lipca) z kierownictwami organizacji pozarządowych, które realizują oba przedsięwzięcia.

 

– Dziękuję obu fundacjom za to co robią dla osób potrzebujących i za to, że są inspiracją w wypełnianiu przez samorząd województwa misji wobec takich osób. Ośrodki takie jak te w Toruniu i Łasinie to jeden z filarów na naszej polityki społecznej – mówił podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki.  

 

Działająca od 17 lat toruńska Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi prowadzi jedyne w mieście dziecięce hospicjum domowe i jedyny w województwie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży, z pododdziałem dla osób, które oddychają z pomocą respiratora (jedynym w północnej Polsce). W tej części regionu nie ma stacjonarnego hospicjum dla dzieci, a opieka domowa często przekracza siły i możliwości rodzin. Budowa nowego pawilonu, która jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, pozwoli prowadzonym przez fundację instytucjom funkcjonować w znacznie lepszych warunkach.    

 

Obiekt, który powstanie przy ul. Służewskiej 7, pomieści (stworzony z myślą o niepełnosprawnych wymagających stałej opieki i pielęgnacji) całodobowy oddział opieki długoterminowej, z sześcioma dwuosobowymi salami chorych i izolatką. Wartość inwestycji to 8 600 tysięcy złotych. Oprócz dotacji z PFRON źródłami finansowania są nasz Regionalny Program Operacyjny i środki własne fundacji. Placówka będzie służyć pacjentom już w 2022 roku.

 

W 2021 roku powinna się natomiast zakończyć rozbudowa ośrodka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Łasinie, prowadzonego przez tamtejszą Fundację Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych. W dobudowanym nowym dwukondygnacyjnym skrzydle budynku zostaną urządzone przestrzenie do fizjoterapii ruchowej oraz zajęć rekreacyjnych, zaś w jego sąsiedztwie strefa rekreacji pod gołym niebem. Będą z niech korzystać nie tylko podopieczni prowadzonych przez fundację warsztatów terapii zajęciowej, ale też m.in. seniorzy.

 

Koszt inwestycji wynosi 2 miliony złotych. Na montaż finansowy oprócz środków PFRON składają się także pieniądze Unii Europejskiej w ramach naszego RPO.    

 

Marszałek Piotr Całbecki oraz towarzysząca mu podczas spotkania dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Krystyna Żejmo-Wysocka zostali wyróżnieni przez Fundację Pomoc Rodzinie i Ziemi honorowym tytułem Ambasadora Dziecięcych Serc.

 

Decyzją zarządu województwa tegoroczne dotacje PFRON na roboty budowlane, łącznie 4,6 miliona złotych, zostały podzielone między siedem podmiotów. (Zgodnie z uchwałą sejmiku województwa przedsięwzięcia w Toruniu i Łasinie, które są inwestycjami wieloletnimi, będą dofinansowane z pozostających w gestii samorządu województwa środków PFRON także w przyszłym roku.)

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 lipca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2020 r.

Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie marszałka Piotra Całbeckiego z beneficjentami wsparcia z PFRON, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP