Aktualności

Fot. Daniel Pach dla UMWKP
Fot. Daniel Pach dla UMWKP

Audyt krajobrazowy – zapraszamy na konsultacje

Mieszkańców regionu, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, organizacji turystycznych i partnerów gospodarczych, zapraszamy do konsultacji projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkania odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 16 czerwca i 10 lipca.

 

Audyt krajobrazowy obejmuje obszar całego województwa, a w zakres jego problematyki wchodzą: identyfikacja krajobrazów, ich cechy charakterystyczne, ocena ich wartości oraz wskazanie krajobrazów priorytetowych, dla których określa się rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony. Rekomendacje stanowią także swego rodzaju dobre praktyki gospodarowania przestrzenią. Ich wdrażanie – w szczególności do gminnych dokumentów planistycznych – pozwoli z jednej strony na ochronę zachowanych dotąd walorów, a z drugiej na minimalizowanie zagrożeń i negatywnych przekształceń, które już nastąpiły w przestrzeni.

 

Audyt krajobrazowy na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

 

Obwieszczenie o przyjęciu projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego

 

Spotkania konsultacyjne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – plac Teatralny 2, odbędą się:

16 czerwca – sala 215 godz. 10,

10 lipca – patio I piętro godz. 10.

 

Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa, a uchwala sejmik województwa.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

 

14 czerwca 2023 r.