Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWK-P
Fot. Tymon Markowski dla UMWK-P

Aktualności z LGD

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych oraz udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców.

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują:

  • szkolenia, spotkania informacyjne, poradnictwo

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 13 listopada do udziału w I Kongresie Przedsiębiorczości. Tematy dyskusji to między innymi budowanie wizerunku eksperta,  pozyskiwanie  kapitału na efektywny rozwój firmy (w tym  dotacje unijne).  Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz zaprasza 13 listopada do grudziądzkiej Mariny (ul. Portowa 8) na spotkanie informacyjne. Przedstawione na nim zostaną ogólne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, jej cele oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki,  możliwość uzyskania wsparcia finansowego, a także informacje dotyczące planowanych naborów. Więcej informacji na stronie LGD.  

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym  zasad przyznawania pomocy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami)   na realizację zadań o charakterze środowiskowym (np. tworzenie klubów: samopomocy, młodzieżowych i pracy oraz świetlic środowiskowych). Spotkanie odbędzie się 13 listopada w świetlicy wiejskiej w Świerkocinie (gmina Grudziądz), więcej tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska  zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. Nabór chętnych trwa do 20 listopada, projekt jest adresowany do mieszkańców terenów wiejskich. Uczestnicy przedsięwzięcia mają szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które nie ukończyły 29 roku życia otrzymają wskazówki, jak założyć własną działalność gospodarczą.  Dodatkowym wsparciem dla uczestników będzie możliwość uzyskania dotacji – ponad 38 tysięcy złotych, na założenie lub prowadzenie własnej firmy. Więcej informacji tutaj.  

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza do udziału w projektach realizowanym przez firmę Kompass Consulting w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

– ,,Bizneswoman to ty!”, adresowanym do kobiet, wspierającym przedsiębiorczość i samozatrudnienie pań powyżej 29 roku życia, w szczególności mieszkanek powiatów o najwyższej stopie bezrobocia,

– „Przedsiębiorcy na start”, skierowanym między innymi do pań, bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach obu projektów można otrzymać bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej oraz skorzystać z różnych form wsparcia finansowego i doradztwa. Więcej tutaj.  

 

Chełmiński LGD zaprasza również osoby bezrobotne (w wieku powyżej 29 lat) do udziału w projekcie ,,Pracujemy u siebie”, w ramach którego można uzyskać dotację na założenie własnej firmy, oraz późniejsze wsparcie w czasie jej prowadzenia (m.in. finansowe wsparcie pomostowe, doradztwo i szkolenia. Informacje na stronie internetowej LGD.

 

  • inna aktywność

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz uczniów klas gimnazjalnych z terenu LGD do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Ziemia Chełmińska jesienią”. Prace można dostarczać do biura LGD w Sztynwagu (powiat grudziądzki) do 30 listopada. Regulamin konkursu i inne informacje na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  zaprasza do udziału w konkursie na projekt maskotki stowarzyszenia LGD. Zaprojektowany gadżet powinien nawiązywać do charakteru powiatu inowrocławskiego lub działalności LGD, tradycji, kultury, charakteru lub atrakcji związanych z powiatem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2017. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu na stronie LGD

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 listopada 2017 r.