Aktualności

1 753 mln euro – taką kwotą zamyka się ostatecznie budżet Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
1 753 mln euro – taką kwotą zamyka się ostatecznie budżet Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

2021: wyzwania, sukcesy, efekty

Finisz RPO 2014-2020 i przygotowania do inwestowania środków nowej perspektywy, skuteczny marszałkowski pakiet antykryzysowy, start nowych „bransoletek życia” i budowy nowoczesnego kompleksu szpitala we Włocławku, dobre tempo inwestycji drogowych – kończący się rok 2021 możemy uznać za owocny dla regionu.

 

1*

To dzięki mądrym decyzjom dotyczącym sposobu i tempa realizacji naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w Kujawsko-Pomorskiem nie mieliśmy do czynienia z luką inwestycyjną, która wcześniej bywała groźna dla lokalnych firm, przede wszystkim związanych z budownictwem, na końcówce kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Takie zarządzanie programem umożliwiło nam też stworzenie samorządowego wojewódzkiego pakietu antykryzysowego z pokaźną pulą środków, które trafiły do wszystkich szpitali w regionie, instytucji wsparcia społecznego i kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. To między innymi dzięki temu wsparciu większość tych ostatnich przetrwała najtrudniejszy czas, a zarząd województwa mógł założyć w przyszłorocznym budżecie rekordowe dochody oparte m.in. o solidne wpływy z CIT.

 

1 753 mln euro – taką kwotą zamyka się ostatecznie budżet Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027. Planowany termin jego uruchomienia to lipiec 2022. roku.

 

Marszałkowski pakiet antykryzysowy był skutecznym wsparciem dla firm, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Marszałkowski pakiet antykryzysowy był skutecznym wsparciem dla firm, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

 

2*

100 kilometrów zmodernizowanych dróg, 50 kilometrów nowych ścieżek rowerowych (i 70 kilometrów w budowie), jeden nowy most (Byszewo powiat bydgoski), zaawansowane przygotowania do budowy 14 obwodnic miejscowości przy ruchliwych trasach – tegoroczny bilans inwestycji drogowych należy uznać za imponujący.  

 

Samorząd województwa sfinansował też trzy ważne projekty dotyczące rewitalizacji infrastruktury kolejowej. Założony efekt to elektryfikacja linii 208 w północnej części regionu na odcinkach Brodnica – Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz – Laskowice Pomorskie i Wierzchucin-Tuchola, przywrócenie połączeń kolejowych do Kcyni oraz nowy standard w połączeniach Toruń Wschodni – Chełmża. Rozpędzona modernizacja linii Toruń-Chałmża trwa, w pozostałych przypadkach pokryliśmy koszty opracowania dokumentacji projektowej przyszłych inwestycji. Warto dodać, że samorząd województwa przeznacza na realizację przewozów kolejowych w najbliższych 12 miesiącach 135,7 mln złotych, co oznacza 30 proc. połączeń więcej.

 

Bilans inwestycji drogowych jest imponujący, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP
Bilans inwestycji drogowych jest imponujący, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

 

3*

Tygodnie dzielą nas od zakończenia największej medycznej inwestycji medycznej ostatnich lat, budowy nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na toruńskich Bielanach. Rozwiązania przestrzenne w otwartym w grudniu pawilonie oddziałów psychiatrycznych to krok w kierunku nowoczesnej humanistycznej psychiatrii środowiskowej. Zapadła też decyzja o budowie nowego budynku głównego lecznicy. 

 

We wrześniu ruszyła długo wyczekiwana rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego im. Popiełuszki we Włocławku. Zakończenie inwestycji w połowie 2023 roku. 

 

Poszerza się segment medycyny paliatywnej. Wiosną do nowej siedziby na toruńskich Bielanach wprowadziło się Hospicjum im. Jana Pawła II, jesienią zakończyła się budowa powstałego z myślą o rodzinach chorych centrum wsparcia wytchnieniowego w podtoruńskim Grębocinie. Także w Toruniu spodziewamy się w przyszłym roku otwarcia nowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego Hospicjum Nadzieja, którego misją są działania na rzecz niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.

 

Ruszyła rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego we Włocławku, graf. KPIM
Ruszyła rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, graf. KPIM

 

4*

Kończy się rozruch przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej („bransoletki życia”), obliczonego na tym etapie na 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie, którego sercem jest centrum operacyjne stworzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, mamy już 2 100 seniorów.

 

Nasza polityka społeczna została doceniona w kraju i za granicą. Za program „Rodzina w centrum” ROPS otrzymał w tym roku prestiżową nagrodę ministra rodziny i polityki społecznej. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego był też pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej zaproszonym do podpisania Deklaracji Weneckiej, której sygnatariusze, samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektują zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej.

 

Bransoletki życia - takiego wsparcia oczekują seniorzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Bransoletki życia – takiego wsparcia oczekują seniorzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

5*

Coraz bliżej końca gruntownej przebudowy niezagospodarowanej dotąd części dawnych toruńskich młynów Richtera na potrzeby marszałkowskich instytucji kultury. W bezpośrednim sąsiedztwie Młyna Wiedzy powstaje obiekt, który pomieści m.in. innymi mediatekę Książnicy Kopernikańskiej, przestrzenie wystawowe Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz salę prób i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Marszałkowskie służby prowadzą też zaawansowane prace przygotowawcze dotyczące budowy czwartego kręgu Opery Nova (etap wyłaniania wykonawcy) oraz rozbudowy i modernizacji gmachu Filharmonii Pomorskiej (powstaje dokumentacja projektowa).

 

2021 był w Kujawsko-Pomorskiem rokiem rekordowych (10,5 mln złotych) nakładów na ochronę zabytków.

 

Nowe futurystyczne oświetlenie w foyer Opery Nova, fot. Tomek Czachorowski
Nowe futurystyczne oświetlenie w foyer Opery Nova, fot. Tomek Czachorowski

 

6*

W minionym półroczu Kujawsko-Pomorskie przewodziło Konwentowi Marszałków Województw RP. W tym czasie odbyły się trzy posiedzenia tego ważnego samorządowego gremium (Toruń, Żnin, Włocławek). Sukcesem naszej prezydencji jest zmiana stanowiska rządu w sprawie roli samorządów wojewódzkich w implementacji nowej europejskiej wspólnej polityki rolnej. (Warto podkreślić, że mamy za sobą kolejny rok wielkiej modernizacji wsi – wodociągi i kanalizacja, drogi, projekty rewitalizacyjne, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, inwestycje w kapitał społeczny.)

 

Nasz Urząd Marszałkowski został uznany za najlepszego w kraju pracodawcę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Kujawsko-Pomorskie przewodziło Konwentowi Marszałków Województw RP, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Kujawsko-Pomorskie przewodziło Konwentowi Marszałków Województw RP, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

7*

2021 rok był kolejnym, w którym hojnie wspieraliśmy naszych stypendystów. Marszałkowskie stypendia otrzymują wyróżniający się uczniowie (właśnie zapadła decyzja, że w 2022 roku takie wsparcie otrzyma 1,5 tysiąca dziewczyn i chłopaków, przeznaczamy na to 4 miliony złotych), a także twórcy i sportowcy. 

 

Hojnie wspieraliśmy naszych stypendystów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Hojnie wspieraliśmy naszych stypendystów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

8*

Takie działania też są ważne, bo dają poczucie wspólnoty i regionalnej dumy (a poza tym są zwyczajnie fajne): marszałkowskie dożynki oraz balony z całego świata na naszym niebie to dwie duże, widowiskowe imprezy, które z całą pewnością należy uznać za sukces minionych 12 miesięcy. Zorganizowane przez samorząd województwa regionalne dożynki 2021, w przestrzeni miejskiej Torunia, ze spektakularną oprawą i z udziałem tłumów, będą z całą pewnością długo pamiętane. A wybór Kujaw i Pomorza jako miejsca rozegrania Pucharu Gordona Bennetta w baloniarstwie, prestiżowej międzynarodowej imprezy sportowej, to naprawdę duże wyróżnienie.  

 

Dożynki wojewódzkie 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Dożynki wojewódzkie 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 grudnia 2021 r.