Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Karmienie piersią – inwestycja warta zachodu

Grafika - Karmienie piersią

Pierwszy tydzień sierpnia to czas przeznaczony na intensyfikację działań związanych z promocją karmienia piersią. Jest to związane z ustanowieniem przez Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią  (ang. World Alliance Breastfeeding Action, w skrócie WABA) Międzynarodowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Ochrona karmienia piersią: nasza wspólna odpowiedzialność” i, co warte podkreślenia, stawia karmienie piersią jako jedną z kwestii objętych zainteresowaniem zdrowia publicznego. Do zadań WABA należy między innymi podnoszenie świadomości społecznej w obszarach dotyczących dobroczynnego wpływu karmienia piersią na zdrowie ogółu, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy świata.  

 

Zarówno Ministerstwo Zdrowia w Polsce jak i Narodowy Fundusz Zdrowia dołączają się do propagowania tej idei. Na stronie internetowej MZ w zakładce Zdrowie Matki i Dziecka (Karmienie piersią - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)) znajduje się ciekawy materiał dotyczący między innymi: zalet zdrowotnych karmienia piersią, odżywiania kobiety karmiącej czy zasad przyznawania tytułu „Szpital przyjazny dziecku”. Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Akademii NFZ oferuje szkolenie „O karmieniu piersią-dla mam”, które zostało podzielone na 13 części. Zapisy na to szkolenie odbywają się poprzez formularz na stronie O karmieniu piersią – dla mam | Akademia NFZ .

 

Promocja karmienia piersią jest jednym z zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, których realizatorem będzie Ministerstwo Zdrowia oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ.

 

Departament Zdrowia zachęca również do lektury interesującego wywiadu z dr n.med. Eleną Sinkiewicz-Darol, który obecny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: Karmienie piersią - pokarm i lek (kujawsko-pomorskie.pl) .

 

A oto placówki województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”:

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

- Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

- Szpital Powiatowy w Chełmży

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie .

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone