Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Informacje Departamentu
  • Nabór ofert w trybie uproszczonym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Nabór ofert w trybie uproszczonym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Od dnia 23.09.2019 r do 30.10.2019 r. trwa nabór w trybie uproszczonym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

 

Uprawnionymi podmiotami do złożenia oferty są oferenci wymienieni w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, posiadający odpowiednie zapisy w swoim statucie.

 

W ramach tego trybu wspierane będą zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
  • zadanie  jest  zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Przewiduje się dofinansowanie zadań z następujących obszarów:

  1. Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego;
  2. Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. Działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. Kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

ETAPY SKŁADANIA OFERTY:
1)  elektronicznie za pomocą Generatora ofert,
2)  w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną.

 

W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona w ramach  otwartego konkursu ofert w danym roku. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć ofertę o tym samym tytule zadania oraz zidentyfikowanych tych samych działaniach skierowanych do tych samych odbiorców.

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Chaberska, tel. 56 652-18-22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone