Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Zmiany na SOR-ach

W poniedziałek 1 lipca br. weszło w życie rozporządzanie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przewidujące zmiany w systemie zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Nowe rozwiązanie wprowadza ujednolicony system segregacji medycznej dzięki wykorzystaniu narzędzia TOPSOR. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że kluczowa jest troska o bezpieczeństwo pacjentów oraz poprawa organizacji pracy personelu medycznego.

 

Do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie; przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych; a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Od 1 października w wybranych SOR-ach zostanie uruchomiony system segregacji pacjentów. Osoby trafiające na SOR zostaną objęte jednolitym systemem triażu, który pozwoli ustalić stopień pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie. W wyniku badania wstępnego pacjent zostanie zakwalifikowany do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską oraz maksymalny czas przyjęcia pacjenta. Oczekujący pozostaną pod nadzorem personelu medycznego, który w razie potrzeby ponownie oceni ich stan kliniczny.

 

Celem nowych rozwiązań jest uproszczenie identyfikacji pacjentów oczekujących najpilniejszej pomocy medycznej oraz przekierowanie do POZ osób, których stan nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. W tej sposób szpitalne oddziały ratunkowe zostaną odciążone, a ich organizacja poprawi się.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest podmiotem tworzącym dla szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w Wojewódzkim Szpitalu Wojewódzkim im. L. Rydygiera w Toruniu i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone