Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Informacje Departamentu

Informacje Departamentu

Kadry oświatowe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ulotka informacyjna

Dnia 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z reprezentantami placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z ponad dwudziestu takich placówek działających w naszym województwie, które zaproszono na spotkanie, środowisko reprezentowane było przez przedstawicieli pięciu największych instytucji, i to zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Czytaj więcej

Wszyscy działamy na rzecz silnej rodziny

zdjęcie ilustracyjne-zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla duchownych

W pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ważne jest współdziałanie wszystkich, którzy funkcjonują w otoczeniu rodziny z problemem przemocy. Istotną rolę w pomaganiu rodzinie doświadczonej przemocą mają osoby zaufania publicznego, a wśród nich kapłani.

Czytaj więcej

W rodzinie siła!

Logotyp - Międzynarodowy Dzień Rodziny

"Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata a zarazem bunkier, w którym można się schronić" - Maxime Chattam

Rodzina, to „miejsce”, w którym każdy z jej członków zawsze winien znaleźć ciepło, opiekę, bezpieczne schronienie, do którego może wrócić w trudnych chwilach życiowych. Rodzina stwarza warunki psychicznej równowagi, spokoju, odwagi, ufność do innych. Rodzina to „miejsce” spotkań z innymi ludźmi, struktura chroniąca człowieka przed samotnością.

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego : „Bez przemocy”

fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Biuro wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy zaprasza do udziału w szkoleniu korekcyjno-edukacyjnym ,, Bez przemocy” . Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej

Jak często Twoja rodzina je razem? Lubicie wspólny czas przy stole?

Porozumienie od kuchni - ilustracja

Rodzinne posiłki, sprzyjają nawiązywaniu więzi, pomagają przetrwać rodzinne kryzysy i ogólnie wspierają utrzymywanie dobrych relacji w rodzinie.

Czytaj więcej

VI Posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa (w trybie online)

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 25 marca 2021 r.  odbyło się VI posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z udziałem Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa, Pana Sławomira Kopyścia,  Członka Zarządu i Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

Czytaj więcej

Mocne wsparcie programu przeciwdziałania przemocy

zrzut ekranu z audycji wyemitowanej 23.02.2021 r.

Prezentacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w nowej perspektywie – na lata 2021-2026 była poświęcona, kolejna już w tym roku, audycja TVP Bydgoszcz z cyklu ,,Mocne Wsparcie”. W tym odcinku goście programu rozmawiali nt. sytuacji i poziomu zjawiska przemocy w rodzinie oraz wyzwań w zakresie ograniczenia tego zjawiska i możliwości oddziaływań przez wszelakie instytucje w województwie zaangażowane w ten proces.

Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorskie przeciw przemocy

Spotkanie podsumowujące zespołu autorskiego do opracowania projektu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”, Toruń, 22.02.2021 r. fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Rok 2021 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”. Wspomniany wyżej dokument jest efektem współpracy ekspertów z różnych instytucji aktywnie uczestniczących w pracy na rzecz ograniczenia tego negatywnego zjawiska. Kilkanaście osób wchodzących w skład powołanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zespołu autorskiego do opracowania projektu programu, od kwietnia do grudnia 2020 r. współpracowało przy jego tworzeniu. Ze względu na sytuację epidemiczną praca odbywała się w ramach spotkań zdalnych i hybrydowych, ale przede wszystkim między spotkaniami – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków i możliwości porozumiewania się.

Czytaj więcej

Kończymy rok 2020 szkoleniem „Kompetentny zespół”

Pomimo trudności wnikających z sytuacji epidemicznej odbyło się coroczne szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Czytaj więcej

Biała Wstążka 2020

Biała wstążka

Mija już 21 lat od ogłoszenia przez ONZ dnia 25 listopada - Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Pomimo tylu lat i wielu kampanii poruszających ten temat, problem przemocy wobec kobiet jest ciągle aktualny, nie tylko na świecie, ale również w naszym kraju.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.