Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Biała Wstążka 2020

Biała wstążka

Mija już 21 lat od ogłoszenia przez ONZ dnia 25 listopada - Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Pomimo tylu lat i wielu kampanii poruszających ten temat, problem przemocy wobec kobiet jest ciągle aktualny, nie tylko na świecie, ale również w naszym kraju.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, ponownie solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy nie zgadzają się na stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie. Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona w okresie międzynarodowego upamiętnienie tych wydarzeń pod nazwą Biała Wstążka. Na łamach regionalnych dzienników, w ich weekendowych wydaniach (20.11.2020 r. oraz 27.11.2020 r.), pojawiają się reklamy społeczne informujące o samej kampanii oraz o możliwości uzyskania pomocy, a przede wszystkim zachęcające do reagowania na przemoc.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

listopad 2020

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.