Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Informacje Departamentu
  • Podsumowanie cyklu szkoleń pn.: „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”

Podsumowanie cyklu szkoleń pn.: „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”

Szkolenie „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”, Bydgoszcz 10.10.2019r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”, Bydgoszcz 10.10.2019r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Włocławek (3-4 października), Inowrocław (8-9 października) oraz Bydgoszcz (10-11 października to kolejne miasta na mapie realizowanego cyklu szkoleniowego dla pracowników służb społecznych z regionu pn.: „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

„Bydgoskim” szkoleniem zakończył się cykl 5-u dwudniowych warsztatów dla pracowników socjalnych. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się w Toruniu, Brodnicy, Inowrocławiu, Bydgoszczy oraz Włocławku. Miały one na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie diagnozy i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz podstawowych zasad postepowania w sytuacji zagrożenia ze strony klienta agresywnego dla życia i zdrowia pracownika. Program szkolenia był stały dla wszystkich miejscowości, a zajęcia były realizowane w formie warsztatowej oraz wykładowej z wykorzystaniem dyskusji oraz case study. W pięciu edycjach szkoleń wzięło udział 130 osób z całego regionu. Przestrzeń, w której odbywały się kolejne szkolenia została udostępniona przez zaprzyjaźnione samorządy, dzięki temu uczestnicy zdobywali wiedzę w ośrodkach w pobliżu miejsca swego zamieszkania i komfortowych warunkach. Realizatorem szkolenia była firma PO_MOST Knowledge&Skills. Warsztaty we wszystkich miejscowościach prowadziła Pani Bożena Wołoszyn.

 

Uczestnicy szkolenia deklarowali duże zadowolenie z udziału w szkoleniu. W ankietach ewaluacyjnych nie tylko bardzo wysoko ocenili  przygotowanie merytoryczne wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć, ale również przydatność tematyki dla praktyki zawodowej. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, w tym prezentację wyświetlaną podczas szkoleń, 57-stronicowy skrypt „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną” poszerzający treści szkolenia, publikację autorstwa Doroty Podgórskiej-Jachnik, Tadeusza Pietrasa „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (Wydawca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014) oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Jesteśmy przekonani iż przedmiotowe szkolenie pozwoli wzmocnić profesjonalizm i skuteczność zawodową uczestników zajęć, co podniesie jeszcze jakość obsługi klientów ośrodków pomocy społecznej w naszym regionie.

Foto:

Szkolenie „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”, Bydgoszcz 10.10.2019r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2019 r.

 

Szkolenie „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”, Bydgoszcz 10.10.2019r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Szkolenie „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”, Bydgoszcz 10.10.2019r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Szkolenie „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną”, Bydgoszcz 10.10.2019r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone