Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Konferencja we Włocławku 2019

IV Powiatowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – warsztaty dla profesjonalistów” , Włocławek 5.06.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
IV Powiatowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – warsztaty dla profesjonalistów” , Włocławek 5.06.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Już po raz czwarty we Włocławku spotkali się specjaliści zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5 czerwca 2019 r. na konferencji współorganizowanej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 

IV Powiatowa Konferencja odbywała się pod hasłem. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – warsztaty dla profesjonalistów”. Tym razem wiodącym partnerem przedsięwzięcia było Miasto Włocławek, a ciężar organizacyjny wziął na siebie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

 

Pozostałe podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie spotkania to: Komenda Miejska Policji we Włocławku, PCPR we Włocławku, Fundacja „Samotna Mama”, Pałac Bursztynowy, Uzdrowisko Wieniec Zdrój Sp. z o.o. oraz samorządy gmin z powiatu włocławskiego.

 

Ta cykliczna konferencja, skierowana do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom doświadczającym przemocy czy korygowaniem postaw osób stosujących przemoc, jest doskonałym przykładem nie tylko interdyscyplinarności w podejściu do przemocy, ale też integracji instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy na swoim terenie.

 

Po części wykładowej, uczestnicy konferencji brali udział w warsztatach – sześć grup warsztatowych zajmowało się następującymi obszarami działania:

  • Ryzyka wystąpienia przemocy wobec dziecka.
  • Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z osobami stosującymi przemoc.
  • Interwencja w kryzysie sytuacyjnym –pierwszy kontakt z klientem.

 

Informacje o tym wydarzeniu można również przeczytać na stronach innych współorganizatorów konferencji:

http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2294

 

http://www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb4/informacje/wiadomosci/98071,Konferencja-poswiecona-wspolnym-dzialaniom-sluzb-w-obliczu-przemocy-domowej.html

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

czerwiec 2019

 

IV Powiatowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – warsztaty dla profesjonalistów” , Włocławek 5.06.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyIV Powiatowa Konferencja pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – warsztaty dla profesjonalistów” , Włocławek 5.06.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone