Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

KOMPETENTNY ZESPÓŁ

Szkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Maj to kolejny miesiąc realizowania, przyjętych przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, planów szkoleniowych, zapisanych w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku"  . W dniach 20-22 maja 2019 r. ekipa szkoleniowa udała się do Radziejowa, gdzie zaproszono przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych z powiatów: radziejowskiego, włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i M. Włocławek.

 

Szkolenie prowadził 3 osobowy zespół specjalistów:

Beata Kita – mgr psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP;

Renata Kałucka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, superwizor i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. Jest również współautorem, trenerem, wykładowcą i superwizorem w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP;

Adam Grochoła – mgr prawa, prokurator, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele 7 zespołów (z gmin Radziejów, Dobre, Tłuchowo, Wielgie, Fabianki, Osięciny i M. Włocławek), w większości pracownicy ośrodków pomocy społecznej (17 osób), a także funkcjonariusze policji (6 osób), przedstawiciele oświaty (3 osoby) i członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 osoby).

Większą ilość czasu szkolenia przeznaczono na zajęcia warsztatowe oraz na superwizję pracy członków tych zespołów.

 

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

maj 2019

 

Szkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Kompetentny zespół”, Radziejów, 20-22.05.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone