Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Spotkanie Zespołu ekspertów ds. programowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie

Spotkanie Zespołu ekspertów ds. programowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie

Korzystając z gościnności Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń Wodnych w dniu 9 listopada br. miało miejsce we Włocławku kolejne spotkanie Zespołu ekspertów powołanego na podstawie „Porozumienia  na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie”. Udział w nim wzięli członkowie Zespołu: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych.

 

Po rozpoczęciu spotkania uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć Pana płk. dr. hab. Zbigniewa Piątka – członka Zespołu, oficera Akademii Obrony Narodowej tragicznie zmarłego w lipcu br. Następnie przedstawiciel UM WK-P Eugeniusz Lala przedstawił tematykę spotkania. Na początku skupiono się na wydarzeniach, które miały miejsce w okresie od ostatniego spotkania członków Zespołu odbytego 9 czerwca br. w Przysieku oraz wysłuchano krótkich relacji z przeprowadzonych przedsięwzięć. Eugeniusz Lala przybliżył zebranym spotkanie
z przedstawicielami Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy dotyczące wdrażania bezpilotowych systemów powietrznych (BSP) z możliwością ich wykorzystania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Dyrektor WBiZK KPUW Leszek Wesołowski przedstawił kontakty z przedstawicielami konsorcjum LIT System z Kruszwicy związane z badaniami na rzecz BSP. Prezes Stowarzyszenia Samorządowego Salutaris Andrzej Potoczek omówił odbyte spotkania z przedstawicielami samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego związane z bezpieczeństwem powodziowym. W kolejnym wystapieniu prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Roman Kłosiński przedstawił kontakty z ogólnopolską Federacją Organizacji Proobronnych związane z możliwą aktywizacją organizacji pozarządowych województwa na rzecz obronności. Na zakończenie tego tego punktu programu spotkania dyr. KPZMiUW Franciszek Złotnikiewicz przybliżył wnioski z konferencji przeprowadzonej w dn. 6.11.2015 r., a dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego. 

 

W kolejnej części spotkania zapoznano uczestników z zakupionym przez KPZMiUW bezzałogowym urządzeniem latajacym służącym do monitoringu wałów, rzek i kanałów oraz możliwościami jego wykorzystania. W dyskusji podnoszono kwestie możliwego użycia urządzenia na potrzeby zarządzania kryzysowego, akcji prowadzonych przez służby ratownicze, możliwości jegio wyposażenia w inny specjalistyczny sprzęt obserwacyjny.

 

W dalszej części spotkania Rafał Modrzewski, przedstawiciel Departamentu Wspólpracy Międzynarodowej omówił możliwości realizacji projektu dotyczącego BSP w ramach międzynarodowych rozwiązań dotyczących innowacyjnych zamówień publicznych. Na etapie składania wniosku można określić ogólny obszar działań, który w ramach projektu podlega rozpoznaniu i przygotowaniu do realizacji.

 

Następnie Andrzej Potoczek przedstawił informacje pozyskane od prezesa Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Macieja Krużewskiego związane z możliwością realizacji innowacyjnego projektu wspólnie z Agencją. Ustalono, że w kolejnym tygodniu zorganizowane zostanie w UM WK-P spotkanie zainteresowanych podmiotów z prezesem Krużewskim celem uszczegółowienia możliwości współpracy.

 

Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące Nowelizacji Prawa Wodnego, zanieczyszczeń i skażeń wód, prawnych ograniczeń związanych z wykorzystaniem BSP. Wskazano również na potrzebę kontynuowania działań związanych z upowszechnianiem bezpieczeństwa państwa, występujących zagrożeń bezpieczeństwa we współdziałaniu z Siłami Zbrojnymi, co będzie odpowiedzią na duze zainteresowanie w tym zakresie. Wychodzą temu naprzeciw zaplanowane w I połowie 2016 r. kolejne działania m. in. w Inowrocławiu wspólnie z 1. Brygadą Lotnictwa Wojsk Lądowych i 2. Pułkiem Inżynieryjnym.

 

Na zakończenie ustalono, że w grudniu br. lub w I kwartale 2016 r. zorganizowane zostanie spotkanie Zespołu Ekspertów z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim celem przedstawienia dotychczasowych działań i planowanych zamierzeń Zespołu.

 

Eugeniusz Lala, Andrzej Potoczek


10 listopada 2015 r.

 

Bezzałogowe urządzenie latające wraz z jego elementami naprowadzaniaBezzałogowe urządzenie latające wraz z jego elementami naprowadzaniaPrzebieg spotkania Zespołu ekspertówPrzebieg spotkania Zespołu ekspertówPrzebieg spotkania Zespołu ekspertówBezzałogowe urządzenie latające wraz z jego elementami naprowadzania
 

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc