Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Rok Kopernikański

Rok okres czasu, podczas którego Ziemia obiega Słońce. Czasem dwanaście kolejnych miesięcy, oprócz zwykłego numeru, otrzymuje też nazwisko. Dzieje się tak, gdy chcemy upamiętnić jakiegoś wielkiego człowieka, kogoś kto wpłynął na losy całego świata.

 

Rok obecny, na całym globie, będzie zatem nie tylko 2023 od narodzenia Chrystusa, ale także rokiem Mikołaja Kopernika – Rokiem Kopernikańskim. 550 lat temu bowiem, 19 lutego 1473 roku, w Toruniu urodził się człowiek, jeden z kilku, którzy w radykalny sposób, zmienili nasze dzieje.

 

W dodatku, w przypadku Kopernika, jego przełomowe ustalenia dotyczyły ruchu ciał niebieskich, czyli: Słońca, Ziemi (oraz innych planet) i Księżyca. Czyli zjawisk astronomicznych, według których przyjęliśmy mierzyć czas i układać kalendarze.

 

Dziś, gdy od najmłodszych lat uczymy się wierszyka o tym, że „Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, nie do końca uświadamiamy sobie nie tylko doniosłość jego odkrycia, ale też skalę jego wiary w siłę nauki. Otóż, ten syn toruńskiego kupca, wyposażony jedynie w poczynione przez siebie obserwacje astronomiczne i takież obliczenia, odważył się zakwestionować, obowiązującą ponad 1300 lat teorię o tym, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Mimo że stały za nią autorytety: Arystotelesa, Ptolemeusza i Kościołów (katolickiego i protestanckich).

 

I choć jego ustalenia dopiero za trzy stulecia zostaną oficjalnie uznane i potwierdzone, to natychmiast po opublikowaniu księgi „De revolutionibus orbium coelestium”, doszło do tzw. przewrotu kopernikańskiego. Najpierw uczeni, a potem, stopniowo twórcy innych dziedzin, uznali, że sytuacja Ziemi we wszechświecie nie jest wyjątkowa. A to doprowadziło do powstania nowożytnej nauki i zmian w sposobie myślenia o człowieku i jego miejsca w świecie.

 

„Pozycja Kopernika w historii nauki, a jeszcze bardziej w historii cywilizacji jest szczególnie istotna. Można by zaryzykować twierdzenie, że ze względu na historyczną wartość naukowych idei i ich oddziaływanie na społeczeństwo czasy dzielą się na przed i po Koperniku” -  uważa ksiądz Robert Janusz, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Zwłaszcza my mamy szczególny powód, by być z niego dumni. Ten, którego zna dziś cały świat, na początku swej drogi, gdy w 1491 roku zapisywał się do Krakowskiej Akademii, jak i na jej końcu, w 1543 roku (na okładce swego epokowego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”), oprócz imienia i nazwiska umieścił łacińskie określenie „torinensis”, czyli torunianin. Innymi słowy „Mikołaj Kopernik z Torunia”. Tegoż Torunia, który jest jedną z dwóch stolic naszego regionu i siedzibą jego władz samorządowych.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.