Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

„Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego.

Szkolenie „Profesjonaliści 2”, Bydgoszcz, 3-5.11.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie „Profesjonaliści 2”, Bydgoszcz, 3-5.11.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy

Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń udało się w roku 2021 r. zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Ostatnie zrealizowane szkolenie było dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i grupom roboczym. Zajęcia zostały przygotowane w wersji podstawowej – PROFESJONALILSCI 1 i w wersji rozszerzonej - PROFESJONALILSCI 2. Dzięki coraz powszechniej używanym formom kontaktu zdalnego – zastosowano formułę hybrydową szkolenia. Część stacjonarna dla grupy PROFESJONALILSCI 1 odbyła się w dniach 28-30 września 2021 r. we Włocławku, a dla grupy PROFESJONALILSCI 2. – w dniach 3-5 listopada 2021 r. w Bydgoszczy.

 

Zajęcia stacjonarne uzupełnione zostały sesjami zdalnymi, w trakcie których omawiano zagadnienia prawne – 30 września 2021 r. – dla grupy PROFESJONALILSCI 2 i 5 listopada 2021 r. dla grupy PROFESJONALILSCI 1 oraz 8 listopada 2021 r. dla obu grup szkoleniowych.

 

Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 84 osoby, które wysoko oceniły zarówno prezentowane na szkoleniu treści, jak i sposób prowadzenia zajęć i doświadczenie trenerów. Za szczególnie cenne uznano możliwość zadawania pytań w czasie zajęć oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

 

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodziły następujące osoby: p. Beata Kita (kierownik zespołu, psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Ewa Bachanek-Znamierowska (politolog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Katarzyna Fenik-Gaberle (pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Grzegorz Wrona (prawnik, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Lidia Makarska (radca prawny).

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

listopad 2021

 

Szkolenie „Profesjonaliści 1”, Włocławek, 28-30.09.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Profesjonaliści 2”, Bydgoszcz, 3-5.11.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Profesjonaliści 2”, Bydgoszcz, 3-5.11.2021 r., fot. Biuro Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.