Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Zapraszamy do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Głaz narzutowy na styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Głaz narzutowy na styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Blisko 19 hektarów lasów, malowniczo położone jeziora, bogactwo gatunków zwierząt i roślin oraz rozwinięta baza edukacyjna czynią tereny Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego idealnym miejscem dla turystyki i wypoczynku. Jego uroki można poznawać podczas zajęć dydaktycznych oraz wycieczek po szlakach turystyki pieszej i rowerowej.

 

- Spędzenie czasu na łonie natury, wśród lasów i jezior to idealny pomysł na letni relaks. Dzięki licznym szlakom pieszym i rowerowym Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy odpowiada również na potrzeby osób, które preferują aktywny wypoczynek, a bogata oferta edukacyjna z pewnością zainteresuje zarówno młodszych jak i starszych turystów - mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku. Położony jest na obszarze trzech województw: kujawsko-pomorskiego (13 901 ha), warmińsko-mazurskiego (8 632 ha) i mazowieckiego (5 230 ha). Na styku tych regionów znajduje się symboliczny głaz narzutowy. W tym miejscu przebiegała również niegdyś granica pomiędzy dwoma zaborami: pruskim i rosyjskim. Cały obszar parku wchodzi w skład „Zielonych Płuc Polski”. O wysokiej randze przyrodniczej świadczy utworzenie w granicach parku dwóch form ochrony przyrody Natura 2000 – Mszar Płociczno i Ostoja Lidzbarska oraz siedmiu rezerwatów: Jar Brynicy, Szumny Zdrój, Klonowo, Ostrowy nad Brynicą, Czarny Bryńsk, Mszar Płociczno i Jar Brynicy II.

 

Siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w miejscowości Ruda w powiecie brodnickim. Centrum dydaktyczne stanowi ośrodek edukacji ekologicznej, który powstał w 2015 roku dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na nowoczesny obiekt zaadaptowano XIX-wieczną zabudowę dawnej stajni. Usytuowana tam sala wykładowa łączy nowoczesny sprzęt multimedialny i badawczy z drewnianymi elementami pierwotnej konstrukcji więźby dachowej, które podkreślają szczególny charakter zabytkowego wnętrza. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W dwustumetrowym ośrodku turyści mają do dyspozycji lupy binokularne, mikroskopy biologiczne oraz zestawy komputerowe. Poznawanie przyrody uatrakcyjniają tablice interaktywne i dźwiękowe. Baza dydaktyczna pozwala na prowadzenie wykładów w sali edukacyjnej ośrodka, a bogate zaplecze turystyczne – zajęć w terenie.

 

Walory przyrodnicze i kulturowe Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego można poznawać podczas zajęć edukacyjnych. Większość z nich realizowana jest przez cały rok. Dla uczestników przygotowano:

 • Walory przyrodniczo-kulturowe GLPK (wykład połączony z wycieczką rowerową)
 • Żuraw-król bagien
 • Rzeki i jeziora GLPK
 • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w świetle przepisów prawa
 • Uzdrawiająca moc lasu
 • Kto miód łyka, jak koń bryka.

 

Park oferuje odwiedzającym ponad 250 kilometrów szlaków rowerowych i pieszych. Miłośnicy nordic walkingu mają do dyspozycji 4 ścieżki (łącznie 29 kilometrów) o różnym poziomie trudności. Większość szlaków to drogi i aleje leśne. Wzdłuż tras rozmieszczono tablice z propozycjami ćwiczeń oraz punkty pomiaru tętna.

 

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do dyspozycji turystów jest sześć ścieżek dydaktycznych o łącznej długości ponad 35 kilometrów.

 • Trasa edukacyjna Leśna szkoła odkrywców przybliży wiedzę m.in. na temat flory śródleśnej, łąk, gatunków drzew i krzewów występujących w parku oraz ptactwa ekosystemów wodnych.
 • Rozległa nisza źródliskowa z rzadkim w tej części Polski górskim czosnkiem niedźwiedzim to jeden z najciekawszych punktów na leśnej ścieżce Szumny Zdrój. Trasa rozpoczyna się w ogrodzie dendrologicznym i zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne.
 • Do rezerwatu Czarny Bryńsk – to czterokilometrowa ścieżka, której punktem docelowym jest rezerwat florystyczny Czarny Bryńsk.
 • 550-letni pomnik przyrody jest głównym punktem ośmiokilometrowej trasy Do Dębu Rzeczpospolitej, biegnącej przez leśne kompleksy do rezerwatu Jar Brynicy II. Turyści zobaczą tu również potężne dwustuletnie sosny z kuźniami dzięciołów.
 • Miłośnikom dwóch kółek polecamy ścieżkę turystyczną Źródła Brynicy. Dwunastokilometrowa trasa prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek, jeziora i rezerwat florystyczny Czarny Bryńsk.
 • Na rodzinne spacery doskonale sprawdzi się ścieżka krajobrazowa Wokół jeziora Górzno. Znajduje się tu punkt widokowy na miasto i jezioro Górzno, a nad jeziorem Wapionka warto zobaczyć zabytkowy młyn wodny.

 

Pasjonaci aktywnej turystyki na świeżym powietrzu mogą wziąć udział w zabawie w questing. To rodzaj gry terenowej, podczas której uczestnicy podążają szlakiem wytyczonym przez wierszowane wskazówki umieszczone na kartach pracy. Kolejne miejsca odnajdują przez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie zadań. Na końcu szlaku na uczestników czeka nagroda.

 

Bogactwo przyrodnicze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego uzupełniają walory kulturowe, a wśród nich: grodziska w Radoszkach, Górznie i nad jeziorem Księte, zabytkowe kościoły pw. Matki Boskiej Anielskiej w Bryńsku, pw. Krzyża Świętego w Górznie oraz świętych Wawrzyńca i  Mikołaja w Radoszkach, a także zabudowa wsi Wierzchownia.

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w liczbach:

 • zajmuje powierzchnię  27 764 hektarów
 • ponad 70 % powierzchni stanowią lasy
 • na terenie parku znajduje się 37 jezior
 • ponad 250 kilometrów szlaków pieszych i rowerowych
 • 4 trasy nordic walking
 • 6 ścieżek dydaktycznych o łącznej długości ponad 35 kilometrów
 • w granicach parku znajduje się 7 rezerwatów przyrody
 • pomnik przyrody Dąb Rzeczpospolitej ma około 500 lat. Wysokość drzewa to około 33 metry, a obwód 649 centymetrów.

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

- Chełmiński park Krajobrazowy,

- Nadwiślański Pak Krajobrazowy

- Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.

 

Więcej o Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 lipca 2020 r.

 

Rezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPRezerwat Szumny Zdrój na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPracownicy GLPK - Tomasz Górny i Anita Pomierska, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPracownicy GLPK - Tomasz Górny i Anita Pomierska, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGłaz narzutowy na styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGłaz narzutowy na styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone